Зайнятість і доходи населення в США

Характерною рисою робочої сили в США є високий рівень освіти і кваліфікації. Поряд з цим в США забезпечується постійний приплив низькокваліфікованої і щодо дешевої робочої сили за рахунок іммігрантів, в тому числі нелегальних. Для США був характерний стабільно високий рівень зайнятості (рівень безробіття відповідає макроекономічному стану повної зайнятості), але після фінансової кризи рівень безробіття зріс удвічі. Структура зайнятості в цілому відповідає загальній структурі американської економіки (за часткою ВВП / доданої вартості), хоча в повному обсязі її копіює. Більше 3/4 працюючих американців зайняті в сфері послуг. Найбільша кількість робочих місць надають соціальні сфери: освіту – 11%, охорону здоров’я – 6%, сфера торгівлі – 10% і сфера професійних послуг – 20%. У сфері промислового виробництва зайняті 6% працюючих американців (по створенню доданої вартості промислове виробництво випереджає роздрібну торгівлю майже в два рази). У фінансовій сфері, на яку припадає понад 20% ВВП, трудяться 11% працюючих американців.

За даними Бюро трудової статистики (грудень 2010 року), середня вартість години роботи в США – 29,72 дол., З яких заробітна плата склала 20,71 долара. Для сфери виробництва ці показники склали 32,53 (21,73) долара, для сфери послуг – 29,25 (20,54) долара. При цьому законодавчо закріплений мінімальний розмір оплати праці в США в 1997-2006 роках становив 5,15 доларів на годину; в 2007 році він був піднятий до 5,85 доларів за годину, в 2008 році – до 6,55 доларів за годину, в 2009 році він склав 7,25 доларів на годину. За даними ОЕСР за 2010 рік, в середньому американці працювали 1 778 годин на рік (у 2006 році цей показник дорівнював 1 798 годинах на рік), при цьому в середньому тривалість робочого дня становила 7,5 години (2010 рік). Важливо відзначити, що 24% американців (за даними 2010 року) частково або повністю виконують свою роботу вдома.

За даними Бюро перепису населення, в 2010 році середній дохід в США склав 26 487 доларів (26 804 долари в 2007 році), медіанний дохід на сім’ю – 60 395 доларів (61 355 доларів в 2007 році), за межею бідності жили 15,2 % американців (12,5% в 2007 році). Однак ці усереднені дані не дають повного уявлення про становище в соціально-економічній сфері, оскільки не враховують нерівності між чоловіками і жінками, а також між представниками різних етнорасових і етнокультурних груп. Так, середньодушовий дохід вихідців з Латинської Америки в 2010 році склав 14 831 долар (в 2007 році – 15 603 доларів) і був в два рази нижче, ніж доходи білих американців, а за межею бідності жили 27,5% (24,5% в 2007 році) афроамериканців проти 10% (8,2% в 2007 році) білого населення. У тім же 2010 року медіанний дохід жінок становив 20 831 долар проти 32 137 доларів у чоловіків (у 2007 році жінки віддавали 20 922 доларів проти 33 196 доларів у чоловіків).

Пенсійне забезпечення в США складається з двох частин: державного (Old Age, Survivors, and Disability Insurance, більш відома назва – Social Security) і недержавного. Державна трудова, пенсія (Retirement Insurance Benefits) виплачується Управлінням соціального страхування (Social Security Administration) за рахунок спеціального пенсійного податку, який становив у 2011 році 10,4% від трудових доходів (сплачується працівником в розмірі 4,2% і роботодавцем в розмірі 6 , 2%) з сум, що не перевищують 106,8 тисяч доларів (так званий Social Security Wage Base, цей ліміт постійно підвищується). Додатково Управління соціального страхування стягує 2,9% (виплачується працівником і роботодавцем на паритетних засадах; без верхнього ліміту оподаткування) для фінансування програми медичного страхування пенсіонерів (Medicare).

Довгий час пенсійний вік в США становив 65 років, проте почалася в 2003 році реформа поступово збільшує пенсійний вік до 67 років; мінімальний вік виходу на пенсію збережеться (62 роки). Незаможні жителі США, в тому числі і які не є громадянами, але які легально перебувають на території США, старше 65 років, які не мають права на державну трудову пенсію, отримують спеціальне соціальну допомогу (Supplemental Security Income). За даними Бюро перепису населення в 2005 році, середній розмір пенсії по старості склав 1 тисячу доларів, загальний розмір виплат – 435 167 мільйонів доларів (плюс 85 394 млн пенсій по інвалідності); загальна кількість які отримують пенсію по старості (включаючи не мають трудового стажу подружжя, вдів / вдівців і сиріт) – 40 138 тисяч чоловік (плюс 8 307 тисяч отримують пенсію по інвалідності). У 2005 році Управління соціального страхування отримало з федерального бюджету 561,2 мільярдів доларів, що становило 22,7% видаткової частини бюджету, в 2007 році – 621,7 мільярдів доларів (22,8%). У 2010 році ці показники склали 754,2 мільярдів доларів (21,8%).

Посилання на основну публікацію