Загрози безпеці людини в Молдові

Гострої проблеми недоїдання або голоду в Молдавії не існує, хоча приблизно 11% населення стикаються з проблемою недоїдання (за даними доповіді ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008»; цей показник вище, ніж в більшості інших перехідних країн Східної Європи). У 1990-х роках в зарубіжній пресі періодично з’являлися повідомлення про те, що в ряді сільських населених пунктів деякі категорії населення (переважно сім’ї без годувальників, що знаходяться за межею бідності) стикалися з загрозою голоду.

Проблеми з постачанням населення питною водою не існує: у 2004 році 92% населення мали стійкий доступ до поліпшених джерел питної води. Однак приблизно 32% населення не мають доступу до поліпшених санітарних умов.

За даними ВООЗ, у 2002 році смертність від передаються хвороб (включаючи інфекції та паразитарні хвороби, хвороби, характерні для дитячого віку, а також родові травми, нестача вітамінів і мінералів) в Молдавії склала 53,1 осіб на 100 тисяч жителів (для порівняння: в Ісландії – 39,4, в Сьєрра-Леоне – 2 148,8).

За даними ВООЗ, у 2002 році смертність від каліцтв, обумовлених ненавмисними (автокатастрофи і ДТП, отруєння, падіння, пожежі, утоплення) і навмисними причинами (самогубства і нанесення собі каліцтв, насильство, війни), в Молдові склала 99,8 осіб на 100 тисяч жителів (для порівняння: в Ісландії – 37,6, в Сьєрра-Леоне – 215,2).

У 2005 році смертність дітей у віці до 1 року в Молдавії склала 14 дітей на 1 000 живонароджених (для порівняння: в Ісландії – 2, в Сьєрра-Леоне – 165).

Посилання на основну публікацію