Загальна характеристика господарства Австрії

Питома вага Австрії в світовому промисловому капіталістичному виробництві 0,7% (1979). У загальній вартості ВНП частка продукції промисловості становить 33% (у т.ч. гірничодобувної 0,5%, переробній 29,3%), енергетики – 3%, сільського господарства – 4% (1980). Основні галузі – машинобудування і металообробка, чорна металургія, харчосмакова, хімічна, текстильна і деревообробна промисловість. У структурі паливно-енергетичного балансу Австрії 53,1% споживання енергії припадає на рідке паливо (нафта і нафтопродукти), 18,7% – природний газ, 12,2% – гідроенергію, решта – тверде паливо (1980). У 1980 вироблено 42 млрд. КВт • год електроенергії.

Переважна частина вантажних перевезень здійснюється залізничним транспортом. Довжина залізниць понад 6000 км, автомобільних – понад 30 тисяч км (кінець 1990-х рр.).

Посилання на основну публікацію