1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Європа – провідний центр світового господарства

Європа – провідний центр світового господарства

Європа

Вважається, що Європа-провідний центр світового господарства. Як і чому ? Вивчаємо господарство Європи: структура ВВП європейських країн, промисловість, енергетичне господарство, металургія, аграрний комплекс.

Загальна характеристика господарства Європи
Одним з найважливіших центрів світового господарства є зарубіжна Європа. Господарство Європи володіє 25 % ВВП світу, а також становить 15 % світового експорту. Господарство Європейського регіону дуже багатосекторні. Так 65 % ВВП нематеріальна сфера: зв’язок, транспорт, торгівля, фінансова діяльність, управління та послуги.

Такі міста як Цюрих, Лондон, Франкфурт на Майні є найбільшими фінансовими центрами світу. Європа також колиска світової промисловості. На виробництво припадає понад 30 % ВВП регіону. Сільське господарство фактично не розвинене, його частка становить 5% від ВВП країни.

Зміцненню господарства сприяє те, що всі європейські країни входять в ЄС, а значить-співпрацюють між собою, обмінюються досвідом та матеріально-технічною базою, а також проводять спільну зовнішню політику.

Європа
Європа

Важливу роль у зміцненні господарства відіграє Європейський Валютний Союз, який існує з 1999 року. Єдина валюта, яка введена з 2002 року сприяє економічному процвітанню країн.

Промисловість Європи
Близько 20 % світової промислової продукції належить Європі. Провідна галузь промисловості машинобудування, воно займає 35 % всієї продукції регіону, а також 75 % експортованих товарів. Автомобільна промисловість особливо розвинена в Німеччині та Франції.

Значну частку ВВП складає хімічна промисловість. Великобританія і Німеччина є основними центрами виробництва продуктів хімічної промисловості. Саме ці країни є основними конкурентами США світового лідера хімічного виробництва.

У Європі добре розвинене паливо-енергетичне господарство. Провідне місце займає видобуток газу, кам’яного, бурого вугілля, а також виробництво енергоресурсів. Левова частка електроенергії виробляється на ТЕС. У Норвегії, Швейцарії та Швеції розташовані переважно ГЕС, у Франції та країнах Прибалтики АЕС.

Чорна металургія особливо розвинена в регіонах, що мають природні запаси сировини Греція, Франція, Італія, Великобританія. Основні центри лісової промисловості Франція, Австрія і Швеція. Легка промисловість знаходиться на високому рівні за рахунок припливу дешевої робочої сили з країн пострадянського простору. Основні центри текстильного виробництва Іспанія, Італія та Португалія.

Аграрний комплекс
Європа володіє обмеженими ресурсами родючих земель. Це не дозволяє експортувати товари сільськогосподарського виробництва. Рівень продукції сільського господарства задовольняє тільки внутрішні потреби населення.

Винятком є деяка продукція тваринництва та рибної промисловості. Так, наприклад, Норвегія, Португалія та Ісландія світові лідери рибного експорту. Європа великий світовий експортер молочних продуктів і м’яса.

На жаль, після завершення Другої Світової війни деякі розвинені галузі сільського господарства занепали і їх не змогли підняти на відповідний рівень досі.

Великобританія в минулому великий виробник вовни і льону, практично не виготовляє цю продукцію сьогодні.

ПОДІЛИТИСЯ: