Як стародавні люди уявляли собі Всесвіт

Питання 1. Яку форму має, наша планета?

Земля має не ідеально сферичну форму, а кілька сплюснута біля полюсів. Така форма отримала назву геоид.

Питання 2. Які планети ви знаєте?

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Питання 3. Що таке Всесвіт?

Під Всесвітом звичайно розуміють космічний простір і все, що його заповнює: космічні, або небесні, тіла, газ, пил. Іншими словами, це весь світ. Наша планета – частина неосяжного Всесвіту.

Питання 4. Як усвідомлювали Всесвіт древні народи?

Стародавні індійці припускали, що Земля пласка і спирається на спини гігантських слонів, які покояться на черепасі. Черепаха стоїть на змії, яка уособлює собою небо і замикає земний простір. Інший бачилася Всесвіт народам, які живуть на берегах річок Тигр і Євфрат. Земля, на їхню думку, – це гора, яку з усіх боків оточує море і яка тримається на дванадцяти колонах.

Питання 5. Чим цікаві погляди Аристарха Самоський?

Давньогрецький вчений Аристарх Самоський вважав, що центром Всесвіту є не Земля, а Сонце; Земля й інші планети рухаються навколо нього. Ці геніальні здогади були в той час відкинуті й забуті.

Питання 6. Порівняйте моделі Всесвіту Аристотеля і Птолемея, знайдіть в них риси подібності та відмінності.

Подібність полягає в тому, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту, планети рухаються по сферам, крайньою сферою є сфера нерухомих зірок. Різниця в тому, що у Аристотеля планети нерухомо закріплені на сферах, а у Птолемея планети крутяться навколо осі проти годинникової стрілки.

Посилання на основну публікацію