Хімічне вивітрювання

Хімічне вивітрювання пов’язано з їх хімічним складом і будовою, а також кліматичним умовами і наявністю води. Вода – найважливіший фактор хімічного вивітрювання, вона активізує хімічну діяльність кисню, вуглекислого газу, органічних речовин і неорганічних сполук. Найбільш інтенсивно в зоні хімічного вивітрювання розкладаються магматичні і метаморфічні породи. Швидкість вивітрювання і збереження його продуктів в значній мірі визначається кліматом і рельєфом поверхні території вивітрюються порід. При жаркому і вологому кліматі швидкість вивітрювання найбільша і глибина вивітрювання може досягати 100 метрів. У холодному кліматі швидкість хімічного вивітрювання надзвичайно мала.

Посилання на основну публікацію