Хімічна промисловість світу – конспект

Хімічна промисловість є показником рівня економічного розвитку будь-якої країни, тому що тут простежується найбільший рівень оперативності впровадження у виробництво досягнень науки і техніки. Хімічна промисловість має такі особливості:

 • використання різноманітних за складом видів сировини;
 • складність структури;
 • енергоємність, особливо теплоємність;
 • використання деякими підгалузями великої кількості води, тобто водомісткість;
 • наявність новітнього виробництва, заснованого на сучасних наукових досягненнях;
 • спеціалізація сучасних підгалузей на випуску продукції, необхідної для забезпечення здоров’я та повсякденного життя людини та екологічної безпеки на виробництві;
 • велика кількість випущених видів продукції.

Хімічна промисловість – одна з найбільш динамічних галузей сучасної індустрії.

Від розвитку хімії багато в чому залежить розвиток всіх галузей економіки. Хімія забезпечує промисловість і будівництво новими ефективними матеріалами, постачає сільське господарство мінеральними добривами і засобами захисту рослин, сприяє його інтенсифікації.

У світовій хімічній промисловості існує 4 головних регіони:

 • США;
 • Зарубіжна Європа;
 • СНД;
 • Японія.

У кожному з цих регіонів отримали розвиток всі галузі хімії, але особливо варто виділити хімію органічного синтезу та полімерних матеріалів.

У сучасній хімічній промисловості провідне місце займає виробництво полімерів.

Це наукомістке виробництво зосереджене у високорозвинених і нових індустріальних країнах Азії. 75% пластмас, вироблених у світі, випускають усього 10 країн, а більше половини – три провідні країни:

 • США;
 • Японія;
 • ФРН.

Виробництво штучного каучуку добре розвинене в країнах, що випускають автомобілі. Виробництво хімічних волокон відрізняється територіальної концентрацією – 40% продукції припадає на частку Китаю, США і Тайваню.

Виробництво мінеральних добрив визначає рівень розвитку сільського господарства. Азотні добрива виробляють в:

 • Азії;
 • Північній Америці;
 • Східній Європі.

Виробництво ліків і медикаментів – наукомістка галузь, вартість продукції даної підгалузі дуже висока. Її підприємства розміщуються у високорозвинених країнах. 75% медикаментів, вироблених в усьому світі, постачають:

 • США;
 • ФРН;
 • Великобританія;
 • Японія.
Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.