1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Хімічна промисловість — доповідь

Хімічна промисловість — доповідь

Хімічна промисловість – одна з найважливіших галузей світового господарства, завдяки якій забезпечується повноцінна робота чорної і кольорової металургії, будівництва, сільського господарства, фармацевтики, харчової промисловості. У сучасному світі значення хімічної промисловості дуже велике, оскільки її досягнення суттєво полегшують життя людей.

Загальна характеристика

Хімічна промисловість заснована на переробці сировини хімічними способами. Базовими матеріалами, які використовуються в цій галузі, є нафта і різне мінеральну сировину. Завдяки їй у людей з’явилася можливість використовувати в своєму побуті пластикові та пластмасові вироби, добрива для сільського господарства, лікарські препарати, побутову хімію і косметику, і багато іншого.

Багато галузей промисловості потребують хімічної продукції, завдяки якій відбувається активний розвиток індустрії. Особливе значення хімічна промисловість має для сільського господарства, автомобілебудування і будівництва.

Початком розвитку хімічної галузі прийнято вважати початок 17 століття, коли відбувся промисловий переворот. До цього хімія – «наука про речовинах» – розвивалася вкрай повільно, і лише коли люди навчилися застосовувати свої знання на практиці, все змінилося. Найпершим продуктом хімічної промисловості стала сірчана кислота, яка і зараз залишається найважливішим компонентом в хімічній промисловості.

Для даної галузі характерні такі риси:

 • Використання великої кількості сировини для виготовлення продукції. Це особливо стосується каучуку, пластмаси, соди, добрив.
 • Матеріали хімічної промисловості відрізняються великою різноманітністю.
 • Високий рівень енергетичних витрат.
 • Невисока трудомісткість в поєднанні з потребою у висококваліфікованих фахівцях.
 • Великі капіталовкладення. Робота хімічних підприємств неможлива без складних конструкцій і механізмів.
 • Складна галузева структура.
 • Проблеми екологічного характеру, пов’язані з виготовленням хімічної продукції.

Галузі хімічної промисловості

До складу світової хімічної промисловості входить безліч різних сфер. В даний час існує більше двохсот різних підгалузей і виробництв, а асортимент її продукції досягає одного мільйона видів.

Основними галузями хімічної промисловості є:

 • Гірничохімічна – видобуток, переробка і збагачення сірки, фосфоритів і різних солей.
 • Базова – виробництво неорганічних речовин (добрива, кислоти, сода).

Промисловість полімерних матеріалів – заснована на органічному синтезі і включає в себе виробництва з виготовлення і переробки різних полімерів (пластмаса, смола, каучук).

В епоху науково-технічної революції найбільший розвиток у хімічній промисловості отримало виробництво полімерних матеріалів. В якості сировини для цієї продукції використовуються напівфабрикати нафтохімії. Полімери є найважливішою складовою частиною промисловості та будівництва.

Збереження екології

Активний розвиток хімічної промисловості призвело до будівництва великої кількості виробництв у великих і середніх населених пунктах у всьому світі.

Разом з тим лише мала кількість підприємств оснащено маловідходними або повністю безвідходними технологіями, сучасними очисними спорудами. Все це призвело до виникнення складної екологічної обстановки, особливо в країнах, що розвиваються, де приділяється мало уваги захисту навколишнього середовища.

Для поліпшення екологічної обстановки в технологічні процеси хімічної промисловості необхідно своєчасно впроваджувати такі методики:

 • відновлення та окислення з використанням кисню та азоту;
 • мембранна технологія, завдяки якій відбувається поділ газових сумішей і від рідини;
 • біотехнологія;
 • електрохімічні методи.

Що ми дізналися?

При вивченні теми «Хімічна промисловість» ми дізналися, наскільки великий вплив виявляється хімічна індустрія на розвиток багатьох важливих галузей промисловості. Ми з’ясували, які основні риси їй притаманні, з яких галузей вона складається.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке пил