Харчова і легка промисловість Росії

1. Яке значення харчової промисловості в житті суспільства?

Харчова промисловість забезпечує населення продуктами харчування, займається переробкою сільськогосподарської сировини.

2. Які галузі входять до складу агропромислового комплексу?

Сільське господарство, легка і харчова промисловість, машинобудування – виробництво машин та устаткування, хімічна промисловість – виробництво добрив та отрутохімікатів.

3. Назвіть фактори розміщення харчової та легкої промисловості.

Галузі харчової промисловості можуть орієнтуватися на сільськогосподарську продукцію (якщо сировина погано транспортувати) і на споживача (якщо продукція швидкопсувна). Деякі галузі в рівній мірі орієнтовані і на сировину і на споживача. Підприємства легкої промисловості так само можуть бути орієнтовані на сировину (особливо підприємства з первинної переробки сировини). Завершальні стадії орієнтовані на споживача. Для легкої промисловості характерна і орієнтація на трудові ресурси (жіноча праця).

4. По карті атласу визначте основні райони розміщення підприємств з первинної переробки вовни і льону. Як вони співвідносяться з географією відповідних галузей сільського господарства?

Первинна обробка вовни розвинена на Північному Кавказі, первинна обробка льону – на Північно-Заході Росії. Обробіток льону – довгунця і заготівлі льоноволокна зосереджені в Центральному, Північно – Західному, Північному і Волго-Вятському районах, де в силу високої матеріаломісткості виробництва представлений випуск тканин. Натуральну шерсть дають переважно вівці, дуже невелику частку (менше 1,5%) – кози та ін. На початок 1994 року порівняно з 1990 поголів’я овець скоротилося на 25%, виробництво вовни на 23%, різко погіршилася якість поставляється вовни, основна маса якої не відповідає світовим стандартам. В даний час потреби вовняної промисловості в натуральній сировині не задовольняються. Основні регіони – постачальники сировини: Північно-Кавказький, Поволзький і Східно-Сибірський.

ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

1. Які галузі складають вторинний сектор економіки?

Галузі, що переробляють сировину, одержуване первинним сектором (металургія, машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість).

2. За матеріалами підручника та атласу складіть комплексну характеристику паливно-енергетичного комплексу Західного Сибіру.

Паливно-енергетичний комплекс Західного Сибіру. В умовах становлення і розвитку ринкових відносин Західний Сибір зберігає роль найбільшої паливно-енергетичній та експортної бази країни. Західний Сибір має великі запаси паливних ресурсів. Вона є головною і найперспективнішою нафтогазової базою країни. На газові родовища Західного Сибіру припадає 90% видобутку газу. Тут видобувається 2/3 нафти країни.

Електроенергетика Західного Сибіру розвивається на базі ресурсів газу і вугілля. Найбільш великі теплові електростанції знаходяться в Сургуті, Уренгої, в Кузнецькому вугільному басейні. У перспективі енергетика розвиватиметься на базі дешевих вугілля Кансько-Ачинського басейну. Енергопостачання нафтогазового комплексу здійснюється за рахунок теплових електростанцій в Сургуті, Нижньовартовську і Уренгої. Великий і гідроенергопотенціалу Західного Сибіру, ​​проте він використовується недостатньо.

3. Запропонуйте варіанти створення підприємств чорної металургії на Далекому Сході з урахуванням специфіки його природи, розміщення населення і транспортних мереж.

На Далекому Сході перспективи розвитку чорної металургії зв’язуються з формуванням Південно-Якутського ТПК, у складі якого передбачається створення підприємств повного циклу. Проблеми, які постають перед реалізацією проекту – суворі умови, невисока заселеність, недостатнє фінансування і слабо розвинена транспортна мережа. Найбільша щільність населення спостерігається в районі Транссибірської магістралі. Залізорудні ресурси Далекого Сходу значно перевершують потреби планованого металургійного комбінату. Будівництво вимагає вибору оптимальної потужності і структури виробництва.

4. Подумайте, як буде змінюватися географія харчової промисловості при розширенні виробництва продуктів харчування нового покоління: замороженого хліба десертних страв і т. П.

Відмінною характеристикою харчової промисловості є те, що вона розвинена повсюдно. Продукти харчування – основа життя населення. При розширенні виробництва продуктів харчування які мають великий термін зберігання і можуть транспортуватися на великі відстані можливо, що підприємства харчової промисловості розміщуватися будуть більш концентровано. Приміром, хлібзаводи будуть орієнтовані на зернові райони.

5. Назвіть проблеми, характерні для вторинного сектора економіки Росії.

Застаріле обладнання та техніка, високий ступінь зносу устаткування, слабка розвиненість наукомістких галузей, екологічні проблеми, роз’єднаність споживача і сировинної бази, екологічні проблеми, упор на розвиток традиційних галузей.

Третинний сектор економіки – галузі, що виробляють різноманітні послуги

Посилання на основну публікацію