Характеристика країн Балтії

Стаття розповідає про державах, які входять до складу країн Балтії. Матеріал містить дані щодо географічного положення країн, їх економіки і етнічного складу. Формує уявлення про торгово-економічних взаєминах балтійських держав з сусідніми країнами.

Список країн Балтії

До списку країн Балтії відносяться:

  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія.

Три суверенні держави були утворені в 1990 році після розпаду СРСР. Країни мають досить невеликі за площею і чисельністю населення обсяги. Державами Балтії практично відразу ж після проголошення суверенітету був узятий курс на інтеграцію в загальноєвропейський економічний, політичний і культурний простір. Сьогодні країни є членами ЄС і НАТО.

Географічне положення Балтії

Територіально країни Балтії локалізуються в південно-східній частині узбережжя Балтійського моря. Вони розміщені на кордоні Східно-Європейської рівнини і Польської низовини. На західних рубежах країни цього регіону є сусідами з Польщею, на півдні – з Білоруссю, на сході – з Росією.

В цілому географічне положення країн Балтії досить вигідне. Вони забезпечені виходом до Балтійського моря. Балтійське море завжди мало важливою роллю в міжнародних зв’язках країн Європи.

Земля Балтії бідна на корисні копалини. Значними є тільки запаси горючих сланців, які знаходяться в Естонії. Поклади нафти і газу мають місцеве значення.

Основні сусіди країн Балтії – економічно розвинені держави з постійною економікою і миролюбної політикою. Швеція і Фінляндія вже досить тривалий період часу займають на міжнародній арені позицію нейтралітету і взаємовигідного співробітництва.

Народи країн Балтії

Демографічна ситуація в цих державах досить далека від сприятливої. Відзначається процес природного відтоку населення. Крім цього рівень смертності перевищує показники народжуваності. Результатом цього є скорочення чисельності населення всіх трьох країн.

Середній показник щільності населення балтійських країн істотно нижче в порівнянні з іншими європейськими державами.

Розміщено населення у всіх країнах також досить нерівномірно.

Найбільш густо заселені узбережжя і території навколо столиць. Скрізь високий рівень урбанізації, який доходить до цифри близькою до 70%.

За показниками чисельності по населення лідирують столиці Балтії:

  • Рига;
  • Вільнюс;
  • Таллінн.

У національному складі переважаючими є споконвічні етноси. У Литві відсоток корінного населення становить понад 80%, в Естонії – майже 70%, в Латвії – більше половини (60%).

Що ми дізналися?

З’ясували, які держави відносяться до країн Балтії. Зрозуміли, що саме виділяє ці три суверенні республіки від інших в плані вигідного і зручного географічного положення. Отримали дані щодо демографічної ситуації, яка характерна для всіх трьох країн.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.