Характеристика господарства Харківщини

Економічний потенціал області. Харківщина є потужним промисловим, науково-виробничим та аграрним регіоном України. Її народногосподарський комплекс за своїм економічним потенціалом є третім в Україні. Складовими економічного потенціалу є природні, науково-технічні та трудові ресурси.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) Харківської облає ті становить 4,2 % загального ПРП України. Основну час тину ПРП області складає потенціал земельних ресурсів 54,7 %.

Науково-виробничий потенціал Харківщини охоплює до половини вартості основних науково-виробничих фондів та наукового обладнання країни. Непересічною є роль науки Харківщини у вирішенні проблем створення високоефективних машин, передових технологій для зростаючої індустрії регіону та України. Саме в Харкові засновано шкоди танкобудування, тракторобудування, розробки автоматизованих систем управління космічними польотами, турбінобудування тощо. Потужні науково-технічні комплекси, концерни, інститути розробляють принципово нові технології, науковий пошук відкриває нові перспективи для розвитку господарства, промисловості, освіти, культури.

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначають як суму валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.

У Харківській області ВРП на 2008 р. складав 59 389 млн грн. (6,3 % ВВП України). За цим показником область займала четверте місце, поступаючись лише Києву, Донецькій і Дніпропетровській областям. У розрахунку на одну особу ВРП складав 21 294 грн. (за середнього по Україні 20 495 грн.): це 6-й результат в Україні після Києва, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької і Полтавської областей. Галузева структура господарства

Це треба знати

У господарському комплексі кожної частини країни розрізняють: галузі спеціалізації, що визначають її місце в територіальному поділі праці й виробляють продукцію для всієї країни; допоміжні галузі виробничого обслуговування, продукція яких використовується галузями спеціалізації; галузі, що обслуговують населення, продукція яких споживається власним населенням. За рахунок комплексності досягається раціональніше використання природних і трудових ресурсів.

Харківська область має яскраво виражені риси індустріального розвитку. Галузями спеціалізації є машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, газова, поліграфічна, легка, фармацевтична, харчова промисловість та електроенергетика, а також виробництво зернових і технічних культур, овочів, м’яса, молока; сухопутні види транспорту. Добре розвинута невиробнича сфера, важливою складовою якої є наука й освіта.

Крім Харківського промислового вузла в області сформувалися ще три вузли — Первомайсько-Балаклійський. Лозівський і Куп’янський. Промисловими центрами є Чугуїв. Люботин, Зміїв, Валки, Богодухів, Рогань, Краснокутськ, Віль шани, Дергачі, Мерефа, Ізюм, Красноград, Барвенково, Зачепилівка, Кегичівка, Сахновщина, Близнюки, Вовчанськ, Білий Колодязь.

Особливістю функціонально-територіальної структури області с агломераційний характер концентрації галузей важкої промисловості з центром у Харкові та дисперсне (розсіяне) розміщення підприємств легкої та харчової промисловості.

Нерівномірність і неоднорідність розміщення на Харківщині промисловості потребує вдосконалення територіальної структури.

Типи підприємств за формами власності

Це треба знати

Підприємства та інші господарські об’єкти перебувають в Україні в трьох формах власності: державній, колективній, приватній. Оскільки за часів адміністративно-командної системи господарювання всі господарські об’єкти перебували в державній власності, у країні здійснено комплекс заходів щодо їх роздержавлювання — приватизації. Таким чином, значна частина підприємств перейшла а колективну та приватну форму власності.

Держава стимулює розвиток підприємництва. Це здійснюється шляхом введення податкових, фінансових, кредитних та інших пільг. Особливо це стосується малого підприємництва, яке и умовах ринкової економіки створює конкурентне середовище і тим самим сприяє розвитку господарства.

У Харківській області створено майже 20 500 малих підприємств, на яких працює 113,5 тис. чол. На цих підприємствах створюють до 6 % від усієї реалізованої продукції в області.

Формування ринкової інфраструктури. Ефективна робота господарського комплексу в сучасних умовах не можлива без створеній! ринкової інфраструктури, до якої відносять товарні й фондові біржі, фінансово-кредитних посередників і служби зайнятості.

Невід’ємною ознакою сприятливого бізнес-клімату в області є формування розвиненої мережі об’єктів інфраструктури малого підприємництва. Сьогодні на Харківщині діють 31 бізнес-центр, 19 з яких працюють у містах обласного значення й районах області, 5 бізнес-інкубаторів, 32 інвестиційні компанії та фонди, 193 аудиторські фірми, 66 банківських установ (11 самостійних банків і 55 філій), 22 страхові компанії та 41 філія, 39 кредитних спілок, 14 бірж і дві філії. Наша область входить до першої п’ятірки за розвитком ринкової інфраструктури.

Посилання на основну публікацію