Характеристика форми правління в Албанії

У роки правління Е. Ходжі в Албанії, як і в інших країнах соцтабору, була поширена модель номінального радянського конституціоналізму. У 1991 році була скасована стара конституція 1976 року. Діюча конституція Республіки Албанія прийнята 21 жовтня 1998 року і схвалена на референдумі 22 листопада 1998 року.

Згідно з конституцією, Албанія – унітарна і неподільна держава, народ якої має намір будувати соціальну і демократичну державу, засновану на законі і гарантії фундаментальних прав і свобод громадян. Албанія – парламентська республіка, главою держави є президент. В Основному законі закріплений принцип поділу влади і багатопартійність. Конституція гарантує широкий спектр демократичних прав і свобод громадян (частина 2): свободу слова, релігії, преси, зібрань і організацій.

У конституції відзначається, що економічна система країни будується на основі рівноправності приватної і суспільної власності, так само як ринкової економіки і вільної економічної діяльності. Ст. 18 забезпечує рівність всіх перед законом, незалежно від релігійної, етнічної приналежності, політичних, релігійних або філософських переконань, економічного чи соціального статусу, освіти і походження. Ст. 22 гарантує свободу вираження поглядів, свободу преси, радіо і телебачення.

Внесення змін до конституції може бути ініційовано не менше 1/5 членів парламенту. Проект змін повинен бути схвалений 2/3 депутатів, потім він виноситься на референдум, після схвалення на референдумі поправки вступають в силу. Зміни не можуть бути внесені в період надзвичайної ситуації.

Посилання на основну публікацію