Характеристика форми правління Словенії

Словенія – парламентська демократична республіка. У Словенії діє писана конституція, яка була прийнята в 1991 році. У конституції було внесено кілька поправок: у липні 1997 року – в ст. 68 про майнові права іноземців; в липні 2000 року – в ст. 80 про склад і виборах до Державних зборів.

Найбільш важливі поправки були зроблені в 2003 році у зв’язку з вступом Словенії в ЄС і НАТО. Зміни в Основному законі (ст. 30) дозволяли країні поступатися частину національного суверенітету міжнародним організаціям і спілкам (наприклад, ЄС і НАТО), дозволяли здійснення екстрадиції відповідно до міжнародної юрисдикцією (ЄС і Міжнародного кримінального суду), а також зрівнювали в правах власності громадян Словенії та інших країн-членів ЄС. У 2004 році була внесена поправка, яка дозволяє брати участь в місцевих виборах громадянам держав – членів ЄС, які проживають в країні (ст. 43). Поправки 2006 року (ст. 121, 140 і 143) вводили краю як одиниці регіонального самоврядування.

Пропозиція про зміну конституції можуть внести не менше 20 депутатів Державних зборів, уряд або не менше тридцяти тисяч виборців. Рішення приймає Державні збори більшістю не менше 2/3 голосів присутніх депутатів.

У конституції зафіксовані гарантії рівних виборчих прав, права бути обраним до органів влади (з 18 років); свободи політичних асоціацій, свободи слова і преси, свободи пересування, свободи совісті, свободи зібрань та об’єднань; прав приватної власності та інших прав громадян; соціальних (захист материнства і дитинства, право на медичну допомогу) і культурних прав, прав меншин. Основний закон особливо підкреслює статус «корінних» (автохтонних) меншин, яким наділені 2 етнічні групи – угорці та італійці. Їх представникам гарантовано участь в органах місцевого самоврядування та в парламенті.

Вищий законодавчий орган – однопалатні Державні збори. Особливе становище має Державна рада, що виконує дорадчі функції, але який має право законодавчої ініціативи і відкладального вето на рішення Госсобрания. Глава держави – президент – в основному виконує представницькі функції.

Посилання на основну публікацію