Характеристика форми правління Сербії

Діюча конституція прийнята на референдумі 28-29 жовтня 2006 року. Згідно з конституцією, Сербія – парламентська демократична республіка, але встановлене в ній розподіл повноважень між різними гілками та органами влади більш властиво парламентсько-президентської форми правління.

Конституція докладно перераховує гарантовані права і свободи громадян, серед яких право обиратися і бути обраним, свобода пересування, свобода політичних асоціацій, свобода совісті, свобода слова і преси, право приватної власності, а також широкий спектр соціальних прав.

Пропозиція про зміни в конституції можуть висунути президент, уряд, 1/3 депутатів парламенту або, як мінімум, 150 000 виборців. Рішення про прийняття поправки має бути схвалено більшістю в 2/3 голосів депутатів. Після цього поправка виноситься на всенародний референдум. Поправка вважається остаточно прийнятої тільки в тому випадку, якщо за неї проголосує більше половини виборців. Поправки не можуть бути прийняті під час війни або надзвичайного стану.

Посилання на основну публікацію