Характеристика форми правління Монголії

Розпад соціалістичного держави і поява нових економічних і політичних відносин і структур логічно зумовили створення в Монголії правового акта, в загальній формі визначає основи устрою держави і суспільства, що закріплює непорушні права людини, об’єктивно поставленого вище влади окремих суб’єктів політичної системи, що виражає волю, інтереси всього народу .

Остання конституція Монголії була прийнята 13 січня 1992 року і вступила в чинності 12 лютого 1992 роки (до неї були конституції 1924 1940 1960 роки). Вона складається з преамбули та основної частини. Преамбула являє собою урочисту частину, в якій встановлюється мета «побудувати і розвинути в рідній країні гуманне, демократичне суспільство» і позначаються стратегічні умови досягнення поставленої мети. Основна частина конституції Монголії представлена ​​у вигляді компактно сформованих глав, які складаються зі статей. Всього в конституції налічується шість глав і сімдесят статей. Шоста глава «Внесення доповнень та змін до конституції Монголії» паралельно може розглядатися як перехідні або прикінцеві положення. Єдина поправка до конституції була прийнята в 2001 році.

За формою правління Монголія – ​​змішана республіка (ст. 1). Влада в державі належить народу, він здійснює її безпосередньо, беручи участь в управлінні державою, а також через обрані ним представницькі органи державної влади (ст. 3).

За формою політико-територіального устрою Монголія – ​​унітарною державою (ст. 2).

За формою державного устрою Монголія – ​​демократична держава (ст. 1). Фундаментальними основами держави Монголія вважаються: захист демократії, верховенство закону, свобода, рівність, національну єдність і повагу закону (ст. 1).

Конституція Монголії гарантує громадянам основні права і свободи людини. Жодна людина не може бути дискримінований через його етнічного походження, мови, раси, статі, соціального походження чи статусу, бідності, посадового становища, вірування, переконань або рівня освіченості. Всі рівні перед законом (ст. 14). Громадянин Монголії має право на життя, на здорову і сприятливе навколишнє середовище, на приватну власність, на вільний вибір роду діяльності і професії, на соціальне забезпечення по старості, інвалідності, для народження і виховання дітей, на охорону здоров’я та медичну допомогу, на освіту, свободу творчості, на участь в управлінні державою як безпосередньо, так і через представницькі органи влади, на об’єднання, на звернення зі скаргою до державних органів, готівкову свободу і безпеку (ст. 16). Всім також гарантується свобода думки, переконань, слова, мирних зібрань та пересування (ст. 16). До обов’язків громадян Монголії відноситься: поважати і виконувати конституцію і інші закони, права інших громадян, платити податки, захищати батьківщину і служити в армії (ст. 17).

Посилання на основну публікацію