Характеристика форми правління Люксембургу

У Великому герцогстві Люксембург діє конституція, прийнята 17 жовтня 1868 року. Конституція не раз доповнювалася, останні поправки були внесені в 2006 році.

Основний закон Люксембургу включає 121 статтю в 13 главах. Ст. 1 конституції Люксембургу говорить, що Велике герцогство Люксембург є демократичним, вільним, незалежним і неподільною державою. Люксембург – унітарна держава, за формою правління герцогство є парламентською демократією в умовах конституційної монархії.

Конституція Люксембургу включає в себе докладний опис різних демократичних прав і свобод індивіда, в тому числі – недоторканність житла і приватної власності і заборона на її конфіскацію, заборона на страту, свободу віросповідання та асоціацій, свободу совісті і заборона на втручання держави в приватне життя громадян , свободу преси, право на мирні зібрання і таємницю приватного листування (ст. 15-22, 24-28).

Порядок внесення поправок в основний закон істотно не відрізняється від подібних процедур в інших європейських державах. Проект поправок вноситься на розгляд в парламент, процедура обговорення проходить в два етапи з інтервалом в два місяці. У разі необхідності другий етап розгляду поправок до конституції в парламенті може бути замінений всенародним референдумом. Ухвалення поправок на першому етапі можливо лише в тому випадку, якщо за них проголосують не менше 2/3 від загального числа депутатів парламенту. На другому етапі процедури внесення змін до конституції необхідна згода не менше чверті членів парламенту, або, в разі проведення референдуму, якщо за поправки висловиться більшість внесених у виборчі списки громадян Люксембургу, за умови, що в референдумі візьмуть участь не менше 25 тисяч осіб.

Посилання на основну публікацію