Характеристика форми правління Кореї

Конституція Республіки Корея була прийнята 17 липня 1948 року Поправки вносилися до конституції дев’ять разів: у 1952 році, 1954 році, 1960 рік (двічі – 15 червня і 29 листопада), 1962 році, 1969 році, 1972 році, 1980 році і 1987 році Зміни , що вносилися до конституції, відображали переміни в політичному житті республіки. Так, поправки 1962 року було пов’язано з приходом до влади режиму генерала Пак Чон Хі, посиленням авторитарних тенденцій і підвищенням ролі військових в політиці. Поправки 1962 і 1972 років значно обмежували права і свободи громадян, зміцнювали роль президента в системі державного управління. Президент Республіки обирався колегією виборців на необмежену кількість президентських термінів. Останні за часом поправки були внесені до конституції 29 жовтня 1987 року.

Конституція складається з преамбули, десяти глав, розділених на 130 статей, і шести додаткових статей.

Республіка Корея є демократичною державою, яка гарантує своїм громадянам основні права і свободи, в тому числі свободу слова і совісті, релігії та віросповідання, пересування, приватну власність і інші свободи. У свою чергу, громадяни республіки зобов’язані працювати і платити податки, що закріплено в конституції.

За формою правління Республіка Корея – президентська республіка.

Посилання на основну публікацію