Характеристика форми правління Йорданії

Діюча конституція Йорданії була прийнята в 1952 році.

Структурно конституція складається з 9 глав і 131 статті. Згідно ст. 1 «система правління є парламентською при наявності спадкової монархії», тобто Йорданія є конституційною монархією. При цьому конституція надає королю набагато більше прав, ніж будь-якого іншого органу влади.

До конституції 1952 року неодноразово вносилися поправки. Для внесення поправок потрібне схвалення двох третин членів кожної палати при роздільному голосуванні за поправки. У разі якщо кожна палата двічі голосує проти запропонованої зміни, він повинен бути винесений на голосування на спільному засіданні палат, де для схвалення також потрібні дві третини голосів всіх присутніх. У разі схвалення законопроекту парламентом він повинен отримати також схвалення короля. Забороняється внесення поправок, які зачіпають права короля і питання престолонаслідування, в період регентського правління.

Посилання на основну публікацію