Характеристика форми правління Грузії

У Грузії діє конституція 1995 з поправками і доповненнями (найістотніші поправки були внесені в 2004 році; останні за часом поправки були внесені в 2008 році).

Процедура внесення поправок до конституції Грузії порівняно проста. Згідно ст. 102, право внесення законопроекту про загальний або частковий перегляд конституції мають: а) президент Грузії; б) більше половини загального числа членів парламенту; в) не менше 200 тисяч виборців. Законопроект про перегляд конституції представляється парламенту Грузії, який публікує його для всенародного обговорення. Обговорення законопроекту в парламенті починається через місяць після його опублікування. Законопроект про перегляд конституції вважається схваленим, якщо він підтриманий не менш як двома третинами повного складу парламенту. Далі закон про перегляд конституції підписує і публікує президент.

Згідно з конституцією, Грузія – демократична республіка, в якій забезпечуються свобода слова, віросповідання, гарантії прав і свобод громадянина і людини. Конституція Грузії гарантує досить широкі права і свободи людини і громадянина (гл. 2).

Фактично Грузія є президентською республікою.

Посилання на основну публікацію