Характеристика форми правління Греції

Конституція Греції 1975 року з поправками 1986 і 2001 років витримана в ліберально-демократичних традиціях європейського континентального права. Внесення поправок до Основного закону можливо не частіше ніж один раз на 5 років двома рішеннями (з інтервалом в місяць) парламентської більшості в 3/5 членів парламенту. Вступ в силу поправок до конституції відбувається в разі схвалення змін абсолютною більшістю голосів парламенту нового скликання.

Ст. 1 конституції визначає парламент як головний орган державної влади і головний представницький орган країни. Відповідно до конституції Греція визначається як парламентська республіка.

Посилання на основну публікацію