Характеристика форми правління Фінляндії

Діюча конституція Фінляндії була схвалена парламентом 12 лютого 1999 року і набула чинності 1 березня 2000 року. Попередня конституція була прийнято 17 липня 1917 року. Конституційний закон є вищим джерелом внутрішньодержавного права і забезпечує основу правової системи в цілому.

Згідно гл. 1, Фінляндія є суверенною республікою. Конституція гарантує дотримання прав і гідності індивіда. У ній закріплена роль парламенту як вищого органу влади; поділ законодавчої, виконавчої та судової влади; незалежність судів; принцип підзвітності Державної ради парламенту; верховенство Конституції і закону в цілому.

Поправки до конституції, схвалені більшістю депутатів, вступають в силу, якщо після проведення чергових парламентських виборів новий склад парламенту повторно схвалить їх як мінімум двома третинами голосів, причому поправки розглядаються в одне читання і не можуть піддаватися істотним змінам. Якщо ж п’ять шостих депутатів визнають необхідність невідкладного внесення поправок, то такі розглядаються тільки діючим складом парламенту і, отримавши підтримку двох третин законодавців, вступають в силу.

Посилання на основну публікацію