Характеристика форми правління Аргентини

Діюча конституція Аргентини була прийнята Конституційними зборами 24 серпня 1994 року. Велика частина її тексту ідентична конституції 1853 роки (поправки в неї були внесені в 1860, 1866, 1898, 1957, 1972 роках). З 1949 по 1955 роки в Аргентині діяла конституція, прийнята за ініціативою X. Перона (після його відсторонення від влади була відновлена ​​конституція 1853).

Згідно ст. 30, конституція Аргентини може бути змінена повністю або частково. Національний конгрес може визнати тільки необхідність внесення змін до конституції, для чого потрібне схвалення більшістю в 2/3 депутатів. Рішення про внесення змін може прийняти тільки скликане спеціально Конституційні збори.

Згідно ст. 1, в Аргентині встановлена ​​федеративна республіканська представницька форма правління.

Посилання на основну публікацію