Взаємозв’язок літосфери і атмосфери

На планеті Земля існує 4 нерозривно пов’язаних між собою оболонки. Це біосфера, гідросфера, літосфера і атмосфера. Якщо брати до уваги 2 останні середовища, за допомогою наукових доказів і логічного мислення можна встановити тісний взаємозв’язок. Цей зв’язок розвивалася протягом багатьох тисячоліть і зазнала деяких змін як з боку впливу Всесвіту, так і людини.

Атмосфера – це верхній шар повітря, що прилягає до літосфері. Він складається з азоту, кисню, аргону і ін. газів.

Літосфера – верхній шар поверхні землі, який складається з численних порід, вони ж в свою чергу виникли в процесі еволюції планети Земля. Її складові – грунти, кам’яні, вулканічні породи.

Взаємозв’язок між цими двома оболонками можна розглянути на прикладі кругообігу води на Землі. Вплив Сонця на гідросферу сприяє випаровуванню вологи з усією поверхні нашої планети. Проходячи через шари літосфери, методом фізичного вивітрювання водень піднімається через пори (капіляри) і проникає в атмосферу, тим самим створюючи хмари. Досягаючи певної ваги і обсягу, під впливом знову ж Сонця, вітрів, на поверхню Землі йдуть опади. Замкнуте коло. Ідеально збалансоване самою природою явище дає можливість життєдіяльності мільярдів організмів.

Атмосфера починається там, де закінчується літосфера. Тому навіть банальне рух пилу так чи інакше впливає на прозорість повітря, на рівень прогрівання Землі. Атмосфера захищає нашу планету від перегріву, від радіації, від падіння різних космічних порід і тим самим дає можливість розвитку літосфери, біосфери.

Газовий круговорот має величезний вплив на життєдіяльність всієї землі. У міру розвитку живих організмів на планеті Земля змінювався і склад атмосфери. Тепер кисень – один з головних її компонентів. Кисень виник в результаті окислення (дихання) всього живого. Тепер з нього утворився шар озону, який несе функцію захисту. Образно кажучи, взаємозв’язок атмосфери і літосфери – це обмін рідкими, газоподібними і твердими породами.

Таким чином, буквально все планетарні процеси тісно пов’язані між собою і збалансовані. Протягом мільярдів років все йшло своєю чергою. І тільки людині вдалося прискорити геохімічні перетворення на планеті, одне з яких нам відомо як глобальне потепління.

Посилання на основну публікацію