Взаємодія суспільства і природи на різних етапах розвитку

1. Які зміни у взаємовідносинах людини з природою відбулися при переході суспільства від привласнюючого господарства до виробничого?

При переході від привласнюючого господарства до виробничого людина зробила перші спроби управління природою. Привласнює господарство передбачало тільки отримання від природи всього готового, споживання. Виробляє господарство було засновано на землеробстві та тваринництві. Залежність людини від природи з їх появою значно знизилася.

2. Охарактеризуйте основні принципи природоохоронної діяльності.

Принцип повсюдності – природоохоронні заходи проводяться усюди.

Принцип охорони природи в процесі природокористування – в проекти і програми з природокористування включаються питання охорони природи.

Принцип профілактично – попередження можливих порушень.

Принцип територіальної диференціації природоохоронних заходів – заходи з охорони природи повинні враховувати локальні та регіональний особливості природи і господарства.

3. Що таке перетворення природи? Які прикмети глобального впливу людини на природу?

Перетворення природи – зміни в структурі та функціонуванні природних комплексів та їх окремих компонентів у процесі взаємодії людини з природою. Прикметою глобального перетворення природи є порушення екологічної рівноваги в географічній оболонці – вплив на енергетичний баланс у природі.

4. * Як ви розумієте вислів: «Історія людства – це безупинний пошуки гармонії в його взаємовідносини з природою? Наведіть приклади.

Людина – частина природи. З найдавніших часів людина постійно прагнув підкорити собі природу. Однак, коли здавалося б мета людства вже близька, з’ясувалося, що це підкорення призвело до кризи. Сформована ситуація ставить під питання існування самої людини. Зараз люди розробляю купу програм, проводять заходи, організують природоохоронні території. Все це для відновлення зруйнованих природних компонентів. Таким чином, життя людини невід’ємно пов’язана з природою. Важливо не перейти ту тонку грань, за якою людство буде знищувати саме себе.

Посилання на основну публікацію