Всесвітні економічні відносини

Поняття і структура всесвітніх економічних відносин

В умовах міжнародного географічного поділу праці та міжнародної економічної інтеграції істотно зростає роль і значення економічних, політичних і культурних зв’язків між країнами і народами. Вся сукупність цих зв’язків утворює міжнародні економічні відносини. Серед головних форм цих відносин виділяють:

 • зовнішню торгівлю,
 • кредитно-фінансові зв’язки,
 • науково-технічні зв’язки,
 • надання послуг
 • Міжнародний туризм.

Розглянемо цю тему детальніше.

Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля – це найстаріша форма міжнародних відносин, що з’явилася в далекій давнині. Вона додатковий ринок збуту готової продукції, ввезення більш дешевої сировини і більш сучасного обладнання. Це стимулює вітчизняного виробника до створення конкурентоспроможного виробництва і продукту. В епоху НТР істотно змінилася структура міжнародної торгівлі.

Майже $ 75 \% $ всієї світової торгівлі припадає на високорозвинені країни. Тому основним «торговим регіоном» є Європа. Майже половина її зовнішньої торгівлі орієнтована на сусідні країни (особливо ЄС), а решта – на США, Японію і країни, що розвиваються. У міжнародному товарообігу абсолютним лідером за розмірами експорту виступає Німеччина.

Другим по товарообігу регіоном виступає Азія. Тут лідирують Японія, Китай, країни нової індустріалізації і нафтовидобувні країни Перської затоки.

На третьому місці за обсягом товарообігу знаходиться Північна Америка на чолі з США.

Роль інших регіонів у зовнішній торгівлі поки залишається незначною.

У структурі товаропотоків можна простежити певну закономірність. З розвинених країн в країни, що розвиваються направляються потоки готової продукції. А з країн, що розвиваються до розвинених країн слід потік сировини.

Надання послуг

Цей вид міжнародних відносин набуває все більшого значення. Раніше це були, в основному, транспортні послуги. Так, наприклад Греція та Норвегія виступали як «міжнародні морські перевізники».

У сучасному світі зростає роль експертно-консультативних (консалтингових) послуг або інжинірингу. Часто подібні послуги стосуються проектування, будівництва, реконструкції та модернізації промислових об’єктів. Крім того послуги можуть бути рекламними, медичними, охоронними, банківськими. Лідерами в наданні (продажу) послуг на світовому ринку виступають США, Японія, Німеччина. США спеціалізуються на наданні інжинірингу, рекламних та страхових послуг. Японія і Швейцарія – визнані лідери в експорті банківських послуг. Завдяки своєму багатовіковому нейтралітету, Швейцарія здобула славу як найнадійнішою банківської країни. Крім того банківські та страхові послуги надають Великобританія, Франція.

Науково-технічні зв’язки

Науково-технічне співробітництво можна розглядати як різновид послуг. Воно формується на основі міжнародного обміну науково-технічною інформацією, раціоналізаторськими розробками (торгівля патентами, ліцензіями). Швидкий розвиток науково-технічного співробітництва обумовлено розвитком НТР і міждержавної спеціалізацією не тільки у виробництві, але і в науці.

Кредитно-фінансові відносини

Кредитно-фінансові зв’язки полягають у вивезенні капіталу. Він відбувається в декількох формах – прямі закордонні інвестиції, міжнародні позики і кредити, придбання контрольних пакетів акцій місцевих компаній, будівництво об’єктів за кордоном. Кредитно-фінансові відносини відбуваються не тільки між розвиненими країнами, а й між розвиненими і країнами, що розвиваються. Останній різновид не завжди взаємовигідна. Іноді вона призводить до економічного закабалення слаборозвинених країн.

Міжнародний туризм

Міжнародний туризм, як форма надання послуг, базується на «готельної індустрії».

«Готельна індустрія» – це мережа туристичних фірм, готелів, мотелів, транспортних фірм, інформаційних і рекламних служб, підприємств з виробництва сувенірів. У деяких країнах міжнародний туризм є основним джерелом отримання валюти. Прибуток від туризму можна порівняти з прибутком від продажу нафти.

Важливу роль міжнародний туризм відіграє в економіці:

 • Іспанії,
 • Португалії,
 • Греції,
 • Кіпру,
 • Непалу,
 • Багамських Островів.
Посилання на основну публікацію