Впливи на формування політичних інститутів у Франції

При формуванні сучасних політичних інститутів Франції визначальний вплив справив глибока політична криза 1958 року народження, викликаний війною в Алжирі.

При розробці нової конституції національний політичний клас керувався головним чином досвідом (внутрішнім) попередніх республік, що існували у Франції, і прагнув ліквідувати недоліки політичної системи Четвертої республіки.

З кінця 1950-х років політичні інститути країни функціонують і розвиваються самостійно, без істотного тиску ззовні. Вони реагують насамперед на внутрішні виклики і вимоги. Разом з тим на функціонування політичних інститутів Франції як члена ЄС впливають стандарти і норми Євросоюзу.

Посилання на основну публікацію