Вплив материків і океанів на температуру приземного шару повітря

Умови погоди, як і клімат, різко змінюються не тільки залежно від широти місця — від екватора до полюсів, але і від довготи — по мірі віддалення від берегів в глибину материків. І між півкулями існує різниця температури. Відомо, що кількість сонячної радіації, що надходить на земну поверхню, розподіляється між північним і південним півкулями приблизно однаково. Між тим температури на однойменних широтах цих півкуль істотно різняться (див. табл. 12). Різниці температур між північним і південним півкулею на одних і тих же широтах в однакові сезони коливаються в широких межах (табл. 13).

Аналізуючи дані таблиці 12 і 13, неважко переконатися, що між широтами 30° і 70° зима в північній півкулі помітно холодніше, ніж у південному. Влітку, навпаки, у всьому північному півкулі набагато тепліше, ніж на південному. При цьому як взимку, так і влітку найбільші різниці температур відзначаються в середніх і високих широтах. Такий на перший погляд несподіваний результат пояснити дуже просто, якщо поглянути на географічну карту: в північній півкулі порівняно з південним переважає суша.

Площі, займані сушею, в обох півкулях різко різні. Якщо в середніх широтах північної півкулі суша складає 45-61% поверхні, то в південній півкулі вона займає лише 0-4%. Ще більш значні відмінності у високих широтах (табл. 14).

Внаслідок перемішування вод в океанах накопичилися протягом теплого півріччя величезні запаси тепла взимку витрачаються на нагрівання повітря. Материки ж нагріваються і швидко охолоджуються. Так як в північній півкулі материки займають значну частину земної поверхні, то швидке охолодження їх взимку і нагрівання влітку відображається на величинах середніх широтних температур. Природно, що в помірній зоні південної півкулі, де переважає водна поверхня, взимку середні широтні температури вище, ніж в аналогічних районах північної півкулі, де материки займають значну площу. Влітку, навпаки, внаслідок швидкого нагрівання материків північної півкулі, температура повітря поблизу поверхні землі виявляється тут помітно вище, ніж у південній півкулі. Тому різниці температур між півкулями, зростаючи від низьких широт до високих, досягають більш десяти градусів (див. табл. 13).

Посилання на основну публікацію