1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Вплив господарської діяльності на природну України

Вплив господарської діяльності на природну України

Україна – одна з найбільших за територією, чисельністю населення, природно-ресурсним потенціалом країна Європи -після отримання статусу незалежної держави внаслідок негативного впливу політичних, соціальних та економічних факторів переживає екологічну кризу, на що вплинули: високий рівень концентрації промислових і сільськогосподарських комплексів, хижацька, екологічно необґрунтована діяльність урядових структур колишніх СРСР і УРСР, найбільша в світі техногенна аварія на Чорнобильській АЕС.

Характерними рисами погіршення екологічного стану виступають хімічне, фізичне і радіоактивне забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, порушення земель внаслідок гірничих виробок і невиправданих меліоративних робіт, забруднення грунтів мінеральними добривами та пестицидами. Ці фактори в свою чергу активізують розвиток несприятливих природних процесів (підтоплення, зсуви, засолення грунтів, що ускладнює їх використання). Основними антропогенними джерелами забруднення навколишнього середовища є промисловий комплекс, транспорт, сільське господарство, військовий комплекс, містобудування та інші.

Дуже сильно на навколишнє середовище впливають теплові електростанції. Використовуючи у вигляді палива величезна кількість вугілля, нафтопродуктів, газу, вони викидають в атмосферу мільйони кубічних метрів шкідливих газів, сажі, аерозолів, займають сотні гектарів землі шлаками й золою. Основними компонентами забруднень є зола, сірчаний ангідрид, окиси азоту. Загальна кількість викидів енергетичних об’єктів складає близько 2,5 млн т на рік. Гідроелектростанції вважаються більш екологічно чистими, але створення каскаду водосховищ при ГЕС на Дніпрі зажадало затоплення понад 7 тис. Км2 родючих земель і за час існування перетворилися у водойми – накопичувачі забруднень, що призвело до негативних змін у природі – погіршився самоочищення Дніпра, відбувається «цвітіння» води у водоймах, знизилася продуктивність рибних господарств.

Вплив металургійного комплексу на довкілля відчувається в районах їх розміщення (Донецький і Придніпровський регіони), цей процес ускладнюється ще й тим, що тут же сконцентровано величезну кількість підприємств інших брудних виробництв – хімічного, машинобудівного, гірничо-видобувного і т. Д. Тому великі міста цих регіонів є самими забрудненими. У таких містах, як Донецьк, Алчевськ, Єнакієве, Краматорськ, Маріуполь, Дніпропетровськ, Кривий Ріг та багатьох інших рівень забруднення один з найвищих в Україні.

Об’єкти хімічної промисловості викидають в атмосферу сірчаний ангідрид, окиси азоту, вуглеводні, феноли, аміак та інші небезпечні токсиканти. Великої шкоди вони завдають у Прикарпатті, Донбасі, Придніпров’ї. Погіршує становище ще й те, що обладнання на багатьох підприємствах старе, очисні споруди не ефективні.

Великої шкоди навколишньому середовищу завдає цементна промисловість (Донецька, Дніпропетровська, Харківська області). Підприємствами викидається величезна кількість пилу, сірчистого ангідриду, окису азоту в атмосферу, а в стічні води щороку потрапляють сотні тонн органічних речовин, солей, шкідливих сполук. Несприятливо впливає на рельєф, земельні ресурси, грунтові води розробка кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів в Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Слід відзначити особливу роль у забрудненні навколишнього середовища транспорту, особливо автомобільного. Автотранспорт на перевезення одного і того ж вантажу вимагає палива в 6,5 рази більше, ніж залізничний, і в 5 разів більше, ніж водний. Якщо врахувати, що в Україні більше 1 млн вантажних і 2,5 млн легкових автомобілів, і кожен з них щорічно спалює від 12 до 30 т високооктанового бензину, то стає зрозумілим що його роль у забрудненні величезна. Викиди автотранспорту становлять приблизно 40% від усього обсягу викидів в Україні. Цей показник такий високий тому, що близько 20% транспортних засобів експлуатуються з перевищенням встановлених нормативів вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах (старі двигуни, неякісне паливо). Від транспортних забруднень газами і шумів страждають усі міста України, особливо великі.

Залізничний транспорт екологічно чистіший, але він сильно забруднює полотно залізниці шириною в кілька метрів нечистотами з вагонних туалетів У цивілізованих країнах туалети оснащені спеціальними ємностями, і нечистоти не викидаються назовні.

Свою лепту у забруднення водних ресурсів Дніпра, Чорного й Азовського морів вносить морський транспорт – це недотримання правил перевезення і перекачування нафти і нафтопродуктів, аварії, чистка танкерів та інше. Значний вплив на ландшафти України надає: ельскохозяйственное виробництво. Причинами є: нераціональна організація меліоративних робіт, недотримання технології використання мінеральних добрив та отрутохімікатів, неправильне їх зберігання і транспортування.

З 170 пестицидів, які використовуються в Україні, 49 небезпечні. Були випадки, коли шкідливі речовини ввозилися з-за кордону західними фірмами, найчастіше це ті речовини, використання яких за кордоном заборонено. Навколишнє середовище забруднюється сполуками азоту, фосфору, калію, радіоактивними елементами, важкими металами.

Нераціональне використання земельних ресурсів призвело до того, що в Україні 19 млн га сільськогосподарських угідь схильні до водної та вітрової ерозії, 23% ґрунтів мають підвищену кислотність, 9% засолені, значні площі зруйновані через гірничо-видобувних робіт.

Шкідливим для навколишнього середовища і здоров’я людини є військово-промисловий комплекс. Щільність розміщення військових частин, оборонних підприємств, полігонів, складів досить висока. Очисні споруди на військових об’єктах не ефективні і не забезпечують очищення промислових і побутових стоків, часто не виконуються правила захисту цивільного населення від шкідливого електромагнітного впливу і високочастотного випромінювання від потужних РПС.

Сьогодні однією з важливих екологічних проблем міст України є очищення і переробка різних комунальних відходів – побутових і промислових. Щорічно скидається близько 4 млрд м3 забруднених стічних вод. Велика кількість їх викидають р Маріуполь (254 млн м3), Дніпропетровськ (188 млн м3), Запоріжжя (65 млн м3), Київ (29,0 млн м3). Причини – старе обладнання, аварії або відсутність очисних споруд.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ліма