Вплив галузей господарства на навколишнє середовище

Кожна галузь світового господарства завдає шкоди природі при нераціональному використанні.

Промислові підприємства виробляють величезну кількість продукції, застосовуючи складні багатоступінчасті технології. Все це супроводжується відходами у вигляді рідких, твердих і газоподібних речовин. За обсягами твердих відходів лідирують чорна та кольорова металургія, енергетика, хімічна та вугільна промисловість. Ці ж галузі дають найбільшу кількість забруднень атмосфери.

Найбільш «брудне» виробництво – це енергетичний комплекс, який дає велику кількість викидів в атмосферу, споживання і забруднення водних ресурсів, створення водосховищ, споживання паливних ресурсів і викиди токсичних речовин. Причому маса відходів в кілька разів перевищує масу використаного сировини. В атмосферу викидаються: оксид вуглецю, діоксид сірки, оксид азоту та інші шкідливі речовини. Вода забирається з відкритого джерела і після використання викидається в цей же джерело разом з шкідливими домішками, які змінюють хімічний і тепловий баланс водойми. ККД атомних електростанцій вище, ніж теплових.

Викиди теплоти в атмосферу нижче, ніж в ТЕС. При достатньої очищення газове забруднення мінімальне. Води АЕС споживають в три рази більше. Джерелом забруднення є тверді відходи і ядерне паливо. У США поміщають відпрацьовані відходи в контейнери і опускають на дно океану. Такий тип поховання найбільш небезпечний, так як при руйнуванні контейнера, радіоактивні відходи можуть потрапити в океан. Найбільш безпечний метод, захоронення відходів у землі, причому їх приводять в твердий стан. Нещодавно відбулася катастрофа на ЧАЕС свідчить про те, що атомна енергетика дуже небезпечна для використання. При будівництві гідроелектростанцій теж є проблеми, пов’язані з затопленням території, часто це родючі сільськогосподарські угіддя або пасовища, лісові масиви. Це прямий вплив на природу. Спостерігається і опосередковане. На територіях водоймищ спостерігається зміна клімату. Загально зниження температури повітря, вологості.

Викиди хімічної промисловості поділяються на рідкі, тверді і гази: вуглекислий газ, оксиди сірки, сірководень, аміак, ртуть і багато іншого. З рідких разом з використаною водою викидаються залишки кислот, лугів, солі, метали та їхні сполуки. Тверді відходи представлені залишками галієвих відвалів, фосфогіпсу і т.д.

Нафтовидобувна промисловість як і в се види промисловості використовує велику кількість води, забруднює атмосферу викидами. При спалюванні попутного газу смолоскиповим способом виділяється вуглекислий газ. Часті аварійні розливи нафти, які утворюють плівку на поверхні води, що призводить до масової загибелі водних тварин.

Транспортне забруднення останнім часом стало особливо актуальною проблемою, через велику кількість автомобілів. Сільське господарство є забруднювачем навколишнього середовища. Залишки життєдіяльності тварин і птахів призводять до забруднення води і грунту. Часто вони розріджується і разом з водою потрапляють у водойми. Сільськогосподарська діяльність людини призводить до виснаження грунтів, засолення, опустелювання. Вода, яка використовується для поливу, не повертається. Масове зберігання добрив призводить до забруднення грунтів, застосування отрутохімікатів і хімічних речовин, згубно впливають на атмосферу і грунту. Будь-яка галузь господарства при нераціональному природокористуванні призводить до екологічних проблем.

Посилання на основну публікацію