Вплив енергетики на довкілля

Енергетика є найважливішою галуззю господарства, без якої неможлива діяльність людини взагалі. Будь-яке виробництво вимагає витрат енергії, тому людина здавна стурбований пошуками її джерел. 

Головним джерелом енергії на Землі є Сонце. Але сонячну енергію важко перетворити у форми, зручні для використання, хоча електростанції (геліостанціі) існують в деяких країнах з великою кількістю сонячних днів у році. Такі станції діють і в космосі; застосовують сонячні батарейки і для роботи лічильних машин, однак частка використання сонячної енергії в даний час мала, і стоїть завдання розширення використання цієї енергії, так як вона є невичерпним природним ресурсом.
Сонячна енергія відноситься до нетрадиційних видів використовуваної енергії. До нетрадиційних джерел енергії відносять також енергію вітру, гейзерів, морських і океанічних течій, приливно-відливну і геотермальну енергії. Ці види енергії людству ще належить освоїти, тим більше що вони є невичерпними енергетичними ресурсами.

Людство у своїй діяльності використовує теплову та електричну енергії, отримані або за рахунок спалювання різних видів палива (теплоелектроцентралі – ТЕЦ), або за рахунок використання енергії руху води річок (гідроелектростанції – ГЕС), або атомної енергії розпаду ядер атомів важких ізотопів (атомні електростанції – АЕС).

Теплоелектростанції (ТЕС) в якості палива застосовують природний і попутний газ, продукти переробки нафти (мазут та інше рідке паливо), кам’яне і буре вугілля, сланці горючі, торф (тверде паливо).

При згорянні газу виділяється найменша кількість шкідливих забруднювачів, тому газоподібне паливо вважається найбільш екологічно чистим.

Згорання рідкого і твердого видів палива супроводжується утворенням шкідливих газів (діоксиду сірки та оксидів азоту), можливе утворення пилових аерозолів, виходить зола. ТЕС є другим після автотранспорту забруднювачем атмосфери. Зола, виходить після спалювання рідкого і особливо твердого палива, є багатотоннажних відходом енергетики і вимагає обов’язкової утилізації.
АЕС з точки зору забруднення атмосфери є більш екологічними, ніж ТЕС, але через можливість радіаційного зараження середовища – найнебезпечніший в екологічному відношенні вид виробництва.
Дуже гостро стоїть питання із знешкодженням відходів атомного палива і ця проблема в даний час практично не вирішена, так як поховання радіоактивних відходів в могильниках не є екологічно грамотним способом їх утилізації та знешкодження відходів, оскільки їх дія не знищується, а при порушенні могильника можливе зараження природного середовища.

ГЕС практично не забруднюють середовище проживання різними шкідливими відходами, але при їх будівництві відбувається сильне руйнування природних біогеоценозів, затоплення великих територій, зміна мікроклімату регіону, створюються перешкоди для здійснення життєдіяльності багатьох організмів (наприклад, риби не можуть досягти місць свого нересту, звірі позбавляються звичних місць проживання і т. д.). Економічні та соціальні витрати на будівництво ГЕС далеко не завжди виявляються виправданими.

Значним екологічним забрудненням є потік електромагнітних випромінювань, які виникають при передачі електроенергії на великі відстані високовольтними лініями електропередач. Ці випромінювання роблять великий негативний вплив і на людину, і на тварин.
Нормальне функціонування ТЕС, АЕС, ГЕС пов’язано з використанням транспортних засобів, тому природне середовище забруднюється і за рахунок роботи цих коштів. Велико теплове забруднення різними підприємствами енергетики. Вносять свій внесок ці підприємства і в шумові, і в вібраційні забруднення.
Короткий розгляд впливу енергетики на навколишнє природне середовище показує, що і для цієї галузі важлива природоохоронна діяльність.

Посилання на основну публікацію