Водні ресурси суші та їх розподіл на планеті

Водні ресурси суші та їх розподіл на планеті. Проблема водопостачання і можливі шляхи її вирішення

Водні ресурси суші – це сумарна кількість прісної води, придатної для господарського використання (ріки, озера, підземні водосховища, грунтова волога, льоди, канали, штучні водойми).

Прісна вода – це приблизно 3% від загального обсягу гідросфери планети, тим більше що доступні і найбільш зручні для господарського використання річкові води (руслові води) – близько 40 тис. Км (при річному споживанні 5 тис. Км) становлять меншість в загальному обсязі прісних вод Землі, переважна частина яких законсервована в льодовиках Антарктиди, арктичних льодах, гірських льодовиках.

Основними споживачами прісної води в даний час є:

а) сільське господарство (головним чином у сфері штучного зрошення);

б) промисловість та енергетика;

в) комунально-побутова сфера.

Розподіл ресурсів прісної води на планеті вкрай нерівномірно і визначається (для окремого регіону (країни)):

1) загальним обсягом водних ресурсів (вся прісна вода регіону), у тому числі:

а) природними водоймами (ріки, озера);

б) штучними водоймами (водосховища, канали);

в) льодовиками, підземними водами та іншими джерелами гідроресурсів;

2) розміром річкового;

3) влагооборота (вираженим водним балансом – співвідношенням кількості води, що випаровується з поверхні суші, і кількості води, що надходить на поверхню суші даного регіону у вигляді опадів);

4) гідроенергетичний потенціал даного регіону (країни).

Проблема водозабезпечення ще більше загострилася у зв’язку з постійними зростанням населення (особливо в країнах, що розвиваються), а отже, зі збільшенням потреби в продовольчих продуктах, яку в багатьох регіонах світу вже неможливо задовольнити без застосування іригаційного землеробства.

Можливими шляхами вирішення проблеми дефіциту гідроресурсів і водозабезпечення в даний час є:

1) зменшення водоемкости:

· Виробничих процесів;

· Сільськогосподарського виробництва, на яке припадає більшість безповоротних втрат прісної води (штучне зрошення);

· Комунально-побутової сфери;

2) пошук нових джерел води. У цьому напрямку можливі наступні заходи:

· Опріснення морської води;

· Більш активне використання підземних вод;

· Перерозподіл різних стоків;

· Збір дощових і талих вод;

· Буксирування айсбергів з полярних регіонів;

3) зменшення забруднення гідросфери;

4) хімічна і фільтраційна очищення стічних вод (а також водних ресурсів у господарському обороті) аж до впровадження замкнутого оборотного водокористування.

Посилання на основну публікацію