Внутрішні конфлікти і розколи в Тайвані

Тайвань цілеспрямовано прагне створити ефективну демократичну систему, яка б спрямовувала розвиток політичного процесу, в який були б вбудовані інтереси всіх соціальних груп населення. Китайська Республіка досягла вражаючих успіхів на цьому шляху, і в результаті рівень соціальної напруженості досить низький – конфліктогенний потенціал політичного життя незначний, соціально-політичні розколи не носять критичний характер. Однак заслуговує увагу взаємне соціально-політичне становище трьох етнічних груп тайванського суспільства – корінного населення (аборигенів), так званих «тайванців» (етнічних китайців, що переселилися на острів в XVII столітті) і так званих «материкових китайців» (переселилися на острів в 1948- 1950 роках в ході евакуації гоминьдановского уряду після поразки комуністичним силам Китаю).

Посилання на основну публікацію