Внутрішні конфлікти і розколи в ОАЕ

Внутрішньополітичне становище в ОАЕ практично протягом усіх років свого існування залишається стабільним. Закладені в основу внутрішньої політики принципи поступовості і збалансованості у відносинах між Еміратами, опора на ісламські норми виправдовують себе.

Разом з тим слід зазначити, що в даний час в умовах динамічного економічного розвитку країни основна причина появи в суспільстві ОАЕ соціальної напруженості може бути пов’язана зі збільшенням кількості трудових мігрантів-неарабов. До 2008 року частка іноземної робочої сили в країні склала близько 90%, в приватному секторі – понад 95%. В останні роки в ОАЕ швидкими темпами збільшуються китайські та індійські громади, які в силу властивої їм специфіку не інтегруються в релігійно-етнічну структуру країни і зберігають свої традиції, уклад життя. У цих же громадах високий рівень нелегальної імміграції. За офіційними даними, в кінці 2007 року в країні перебувало близько 250 000 нелегальних іммігрантів.

Посилання на основну публікацію