Внутрішні конфлікти і розколи в Монголії

Соціально-політична ситуація в сучасній Монголії не характеризується наявністю будь-яких соціально-економічних, регіональних, етнічних та інших конфліктів, «розколів» або напруженостей. Сформований коаліційний уряд націлений на проведення зваженої внутрішньої і зовнішньої політики. Проте до цих пір не вдається переломити негативні тенденції в економіці та соціальній сфері. Гострою проблемою залишається брак коштів на соціальні потреби.

Регіональні конфлікти в Монголії також малоймовірні. Монголія відрізняється відносної симетрією своїх регіонів. Незначна етнічна і економічна асиметрія, на думку експертів, не повинна привести до яких би то ні було напруженням. Деякі вбачають загрозу Монголії з боку Китаю з його демографічних, економічних і військових перевагами, проте поки дані побоювання широко в монгольському суспільстві не поширені.

Гейдельберзький дослідний інститут міжнародних конфліктів, що спеціалізується на моніторингу соціально-економічних, регіональних, етнічних та інших конфліктів, в своїх щорічних доповідях «Conflict Barometr» за 1997-2005 роки не зазначає будь-яких конфліктів, «розколів» або напруженостей в Монголії.

За даними доповіді ООН «Про розвиток людини 2007/2008», коефіцієнт Джині, що відображає нерівність в доходах і споживанні, дорівнював для Монголії 32,8. За цим показником Монголія стоїть в одному ряду з країнами Західної Європи, тобто серйозних передумов для напруженостей, викликаних нерівністю в доходах, в країні немає. Певна грунт для соціальних напружень може таїтися в високий рівень корупції, що існує в країні, відсутність повної свободи ЗМІ і низькому рівні доходів громадян.

Посилання на основну публікацію