Внутрішні конфлікти і розколи в Катарі

У Катарі немає активних внутрішніх конфліктів або розколів. Однак мала питома вага корінних жителів в загальній масі населення (приблизно 1/4, де переважають трудові мігранти-іноземці, дуже гостро ставить питання про збереження національної самобутності та запобігання асиміляції. З кінця 1970-х років проблема іноземної робочої сили перетворилася в один з гострих внутрішньополітичних питань. Для збереження політичної стабільності влади Катару намагаються залучати робітників з неарабських країн – з Індії, Пакистану, країн Азії.

Коефіцієнт Gini для Катару не підрахований. Використовуючи доходи від експорту вуглеводнів, уряд країни забезпечує високий рівень життя громадян. Однак за даними Freedom House, побут і умови праці робітників-іммігрантів істотно гірше, ніж у корінного населення, що неодноразово призводило до масових акцій протесту.

Посилання на основну публікацію