Внутрішні і зовнішні процеси Землі

Насолоджуючись красою природи, ми помічаємо, наскільки вони різні в залежності від рельєфу місцевості. Щемливі серце рівнина з хвилястими пагорбами ярами, нескінченна до горизонту степ або засніжена тундра, приголомшливі уяву величні гори.

Все різноманіття земної поверхні утворилося від впливу сил зовнішнього і внутрішнього походження. Ендогенні і екзогенні, так їх називають в геології. Від ландшафтно-географічних умов залежать уявлення народів про світ, формування стереотипів поведінки, самоідентифікація в навколишньої дійсності. Все в світі взаємопов’язане.

Ці могутні сили взаємодіють між собою, з усім сущим на Землі, космосом, створюючи зовнішню просторову середу буття на планеті.

Короткий опис будови Землі

Виділяючи лише великі структурні елементи Землі, можна констатувати, вона складається з трьох частин.

 • Ядро. (16% обсягу)
 • Мантія. (83%)
 • Земна кора. (1%)

Руйнівні та творчі процеси, що йдуть в ядрі, мантії, на кордоні верхнього шару мантії і земної кори, визначають геологію поверхні планети, її рельєфи внаслідок переміщення речовини земної кори. Цей шар називають літосферою, його товщина 50─200 км.

Літос по давньогрецькому камінь. Звідси моноліт ─ єдиний камінь, палеоліт ─ давній кам’яний вік, неоліт ─ пізній кам’яний вік, літографія ─ малюнок на камені.

Ендогенні процеси літосфери

Ці сили формують великі форми ландшафтів, відповідають за розподіл океанів і материків, висоту гірських масивів, їх крутизну, загостреність вершин, наявність розломів, складок.

Необхідна енергія для таких процесів накопичена в надрах планети, її забезпечують:

 • Радіоактивний розпад елементів;
 • Стиснення речовини, пов’язане з гравітацією Землі;
 • Енергія обертального руху планети навколо осі.

У ендогенні процеси включають:

 • тектонічні переміщення земної кори;
 • магматизм;
 • метаморфизм;
 • землетрусу.

Тектонічні зрушення. Це рух земної кори під впливом макропроцесів в глибинах Землі. За мільйони років вони утворюють головні форми земного рельєфу: гори і западини. Найбільш поширене коливальний рух ─ поступові багаторічні підняття і опускання ділянок земної кори.

Така вікова синусоїда підвищує рівень суші, комплексно змінює освіту грунтів, визначає їх ерозію. З’являються новий рельєф поверхні, болота, осадові породи. Тектонічний рух бере участь в поділ Землі на геосинкліналі і платформи. Відповідно з ними пов’язано місця розташування гір і рівнин.

Окремо розглядають вікові коливальні рухи земної кори. Їх називають орогенез (гороутворення). Але вони також пов’язані з підняттям (трансгресія) і опусканням (регресія) рівня морів.

Магматизм. Так називають продукування в мантії Землі і корі розплавів, їх підйом і застигання на різних рівнях всередині (плутонізму) і проникнення на поверхню (вулканізм). В основі лежить тепло-массоперенос в глибинах планети.

Вулкани під час виверження викидають з надр гази, тверді речовини, розплав (лаву). Виходячи через кратер, і охолоджуючись, лава утворює вилившоїся породи (ефузивні). Такі діабаз, базальт. Частина лави кристалізується, не дійшовши до кратера, тоді виходять глибинні породи (інтрузивні). Найвідоміший їх представник граніт.

Вулканізм з’являється через локальні знижень тиску на рідку магму порід кори, коли рвуться її тонкі ділянки. Обидва види порід об’єднують терміном первинні кристалічні.

Метаморфізм. Так називають трансформацію гірських порід через зміни термодинамічних параметрів (тиск, температура) в твердому стані. Ступінь метаморфізму може бути як майже непомітна, так і повністю змінює склад і морфологію порід.

Метаморфізм охоплює великі ареали, коли ділянки поверхні тривало занурюються з верхніх рівнів в глибокі. Проходячи свій шлях, вони знаходяться в повільно, але постійно змінюються температурах і тисках.

Землетрус. Зрушення кори Землі від поштовхів під впливом внутрішніх механічних сил, що виникають при порушенні рівноваги в корі, називається землетрусом. Воно проявляється в хвилеподібних поштовхах, що передаються по суцільним породам, розривах, коливаннях грунту.

Амплітуда коливань широко варіюється від фіксованих тільки чутливими приладами до змінюють рельєф до невпізнання. Місце в глибині, де зміщується літосфера (до 100 км) іменується гипоцентром. Його проекція на поверхні Землі називається епіцентром. У цьому місці реєструються найсильніші коливання.

екзогенні процеси

Зовнішні процеси відбуваються на поверхні, в крайньому випадку на незначній глибині кори Землі під впливом:

 • сонячного випромінювання;
 • гравітації;
 • життєдіяльності флори і фауни;

діяльності людей.

В результаті відбувається водна ерозія (зміна ландшафту через текучих вод), абразія (руйнування порід під впливом океану). Свою лепту вносять вітру, підземна частина гідросфери (карстові води), льодовики.

Під дією атмосфери, гідросфери, біосфери змінюється хімічний склад мінералів, гори видозмінюються, формується ґрунтовий шар. Ці процеси носять назву вивітрювання. Відбувається фундаментальна корекція матеріалу земної кори.

Вивітрювання ділять на три види:

 • хімічне;
 • фізичне;
 • біологічне.

Хімічне вивітрювання характеризується взаємодією мінералів з розташованими в зовнішньому середовищі водою, киснем, вуглекислим газом. В результаті утворюються найбільш часто зустрічаються кварц, каолініт, інші стійкі породи. Хімічне вивітрювання веде до отримання добре розчинних у водному середовищі неорганічних солей. Під впливом атмосферних опадів вони утворюють вапняні і крем’янисті речовини.

Фізичне вивітрювання різноманітне, в основному залежить від температурних стрибків, що призводять до дроблення гірського матеріалу. Вітру призводять до зміни рельєфу, під їх дією утворюються своєрідні форми: стовпи, часто грибоподібні, кам’яні мережива. У пустелях з’являються дюни, бархани.

Льодовики, сповзаючи по схилах, розширюють долини, вирівнюють уступи. Після їх танення формуються скупчення валунів, освіти з глини і піску (морени). Поточні річки талі потоки, підземні течії, переносячи речовини, залишають результатом своєї діяльності яри, обриви, галькові і піщані масиви. У всіх цих процесах велика роль гравітації Землі.

Вивітрювання гірських порід призводить до придбання ними характеристик, що сприяють для розвитку плодоносних ґрунтів і появи зеленого світу. Однак головним фактором, що перетворює материнські гірські породи в родючі грунти, є біологічне вивітрювання. Рослинні і тваринні організми своєю життєдіяльністю сприяють придбанню ділянок суші нових якостей, а саме родючості.

Вивітрювання є найважливіший процес серед комплексу причин, розпушують гірські породи і утворює грунту. Збагнувши закономірності вивітрювання, можна зрозуміти генезис грунтів, їх характеристики, оцінити перспективи врожайності.

Посилання на основну публікацію