Властивості географічної оболонки

У результаті взаємодії компонентів географічна оболонка має тільки їй властивими властивостями. У ній усюди є живі організми, грунту, зелені рослини засвоюють сонячну енергію, яка йде на процеси утворення органічних речовин з неорганічних. Речовини перебувають у твердому, рідкому і газоподібному стані, що має величезне значення для розвитку життя на Землі. У цій оболонці виникла людина і розвивається людське суспільство. Всі процеси в географічній оболонці відбуваються під впливом сонячної енергії і меншою мірою внутрішніх земних джерел енергії, відчуває вона і вплив космосу. Назвіть, які процеси відбуваються в географічній оболонці під впливом внутрішньої енергії Землі.

Властивості географічної оболонки
Властивості географічної оболонки
Посилання на основну публікацію