Визначення поняття “природно-ресурсний потенціал”

Будь-яка територія володіє природно-ресурсним, соціально-демографічними і господарським потенціалом.
Природно-ресурсний потенціал складається з природних умов і природних ресурсів.
(Студенти повинні згадати з програми середньої школи їх визначення, показати відмінності між ними, а також 2 основні класифікації природних ресурсів: природну та економічну).
На відміну від інших наук, економічна географія вивчає природні запаси не так по окремих видах, а скільки територіальним поєднанням, під якими розуміється максимально повна, для даного рівня знань, сукупність оцінюваних природних ресурсів і умов даного місця, регіону, країни.
Тому в рамках економічної географії склався спеціальний вид діяльності як оцінка поєднання природних умов і ресурсів (ОСПУР). При спрощеній оцінки для комплексного соціально-економічного розвитку регіону використовуються 14 факторів: по 7 вид природних ресурсів (земельні, водні, гідроенергетичні, паливні, мінерально-сировинні, лісові, рекреаційні ресурси) і 7 видам природних умов (рельєф, інженерно-геологічні умови, сейсмічність, комфортність клімату, агрокліматичні умови, кількість сонячних днів у році, повені).
Оцінку природних ресурсів можна провести за п’ятибальною системою: 0 балів – при відсутності ресурсу, 1 бал – для ресурсу місцевого значення, 2 бали – для ресурсу регіонального значення, 3 бали – ресурсу національного значення, 4 бали – для ресурсу світового значення.
Оцінка природних умов: 0 балів – при відсутності умов, 1 бал-при сприятливому вплив, 2 бал – при вкрай сприятливий вплив, – 1 бал – при несприятливому впливі, – 2 бал – при вкрай несприятливий вплив умови на виробництва і населення.
Підсумки оцінки оформляються графічно, обчислюється сумарна оцінка природних ресурсів та природних умов, отримана шляхом додавання показників (балів) по кожному виду.
ОВНС – це оцінка впливу на навколишнє середовище, тобто процедура комплексної оцінки можливих змін навколишнього середовища (включаючи природу, економіку і населення) на всіх стадіях підготовки, реалізації та наслідки проекту (економічні та соціальні вигоди зіставляються з екологічними витратами).
У випадках, коли необхідно розробити і здійснити пріродовосстановленіе, проводиться еколого-географічне районування території.

Посилання на основну публікацію