Виникнення і вимирання видів в природі

Теорія походження видів, закладена Ч. Дарвіном в середині минулого століття і нині спирається на інтенсивно досліджувані молекулярно-генетичні механізми спадковості і мінливості, вивчається в курсі біології і в основних своїх положеннях знайома кожному. Для нас важливо згадати тільки деякі з них. В основі еволюції життя на Землі лежать два фундаментальні властивості живого: спадковість і мінливість. В умовах обмеженості життєвих ресурсів і потенційно безмежної здатності живих організмів до розмноження виникає боротьба за існування. Взаємодія спадковості і мінливості створює у живих організмів величезну різноманітність властивостей і пристосувань, які відсіюються природним відбором, що виникають як наслідок боротьби за існування, Весь комплекс умов середовища, взаємодіючи із спадковою основою виду, визначає напрямок і інтенсивність закріплення нових ознак, створюючи деякий «вектор» відбору.

Процес формування нового виду

Формування нового виду – тривалий процес відбору випадково виникають комбінацій ознак. Він завершується виникненням надійної ізоляції нового виду від виду-попередника або його витісненням. Хоча прямого спостереження виникнення нового виду досі не було, безліч непрямих даних говорить про те, що цей процес займає від декількох сотень до декількох десятків тисяч поколінь. Природно, за час існування наукової біології такий факт і не міг бути зареєстрований. Проте дані палеонтології дозволяють стверджувати, що процеси утворення нових видів і вимирання старих йдуть не з постійною швидкістю. Періоди спокійного, повільного розгортання еволюційних процесів, що тривали в історії Землі десятками і сотнями мільйонів років, змінюються час від часу періодами масового вимирання цілих загонів і класів тварин і рослин і порівняно швидким виникненням нових.

Такі періоди різкої інтенсифікації еволюційних процесів пов’язані з відносно швидкими змінами умов життя на Землі. Вони відбуваються слідом за періодами активізації геологічних процесів, що йдуть в земній корі. Посилення вулканічної діяльності, зміни форми материків і системи океанських течій, зміщення положення земної осі ведуть до змін клімату, зрушень кліматичних зон, появи льодовиків або пустель на місці пишних лісів. Спеціалізовані форми рослин і тварин вже не можуть, як правило, пристосуватися до мінливих умов, але малоспеціалізовані, морфологічно і фізіологічно «примітивні» види виходять на життєву сцену. Звільнившись від конкуренції більш пристосованих спеціалізованих видів, вони починають давати все нові і нові форми, здатні пережити період нестабільних умов життя і дати згодом початок багатьом лініях розвитку форм, що спеціалізуються в нових умовах, створюючи нові типи екосистем. Так змінювався весь вигляд життя на Землі, і саме по змінах найбільш характерних форм життя і називаються в геохронології ери – архейська, протерозойская, палеозойська, мезозойська, кайнозойская («ЗООС» – життя).

Посилання на основну публікацію