1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Вільні економічні зони Донецької області

Вільні економічні зони Донецької області

Інтеграція економіки України у світове господарство передбачає створення ринкової системи та активний розвиток сприятливої інвестиційної політики для залучення іноземного капіталу. Особливо перспективною є проблема формування зон вільного підприємництва різної функціональної спрямованості. Серед формуються концептуальних підходів до організації цих зон складається думка про доцільність пріоритетного та першочергового розвитку в Донецькій області спеціалізованих вільних економічних зон. Основні цілі їх створення:

  • ? забезпечення у відносно стислі терміни залучення необхідних інвестицій для реконструкції підприємств, створення належної соціально-промислової інфраструктури і сфери послуг, що забезпечують міжнародні стандарти в обслуговуванні;
  • ? додаткове залучення вільно конвертованої валюти в місцеві та державний бюджети за рахунок високоефективних технологій виробництва та послуг;
  • ? більш ефективне развртіе нових форм международ-4 ного співробітництва, прискорена адаптація до умов міжнародного сервісу, прийомів і методів бізнесу.

Передумовами створення таких зон є:

  • ? наявність великих запасів цінних видів промислових ресурсів, на які є великий попит зарубіжних інвесторів;
  • ? відносно високий рівень соціально-економічного розвитку регіону;
  • ? наявність розвиненої інфраструктури (в першу чергу транспортної);
  • ? сприятливі кліматичні та фізико-географічні умови для розвитку виробництва.

Зусиллями фахівців і держадміністрації Донецької області була розроблена програма створення вільних економічних зон, яку схвалив Кабінет Міністрів України. Територія вільної економічної зони Донецької області подразделена на дві: Азовська вільна економічна зона і Центральна вільна економічна зона. Основні напрямки діяльності Азовської зони: зовнішньоекономічна діяльність і внешнеінвестіціонная діяльність. В | свою чергу, ця зона подразделена на дві підзони: західна – основою якої стане Азовський судноремонтний завод і територія колишнього військового аеродрому (на території Тельманівського району), де буде побудований комплекс складських приміщень для проведення експортно-імпортних операцій; східна – основою якої стане рибопереробний завод. У роботі Азовської вільної економічної зони будуть задіяні близько 50 підприємств виробничої та невиробничої сфер.

Основними напрямками діяльності Центральної вільної економічної зони є: територіальна спеціалізація основних виробництв, зовнішня і внутрішня інвестиційна діяльність, активна природоохоронна діяльність, створення умов для розвитку підприємств сфери послуг високої ринкового рівня. До складу Центральної вільної економічної зони увійшли два сільськогосподарських району-Мар’їнський і Волноваський, а також 18 промислових міст центральної Частини Донецької області.

ПОДІЛИТИСЯ: