Віковий склад населення світу

Віковий склад характеризується співвідношенням трьох вікових категорій у загальній чисельності жителів:

  • діти (до 14 років),
  • дорослі (15-64 роки),
  • літнє населення (65 років і старше).

Віковий склад відіграє велику роль у розвитку економіки країн.

Дорослі – це населення здатне працювати, тобто приносити економічну користь країні.

Чим більше цей показник, тим вище економічний розвиток. Цю категорію людей називають економічно активне населення або трудові ресурси. У світі ЕАН становить 50%. У Росії, Європі та Америці цей показник дорівнює 60% і більше. В азіатських країнах показник нижче.

Це визначається рядом причин:

  • висока народжуваність (більше кількісне співвідношення дітей по відношенню до дорослих);
  • низький рівень смертності (довгожителі гірських районів);
  • малий відсоток працюючих жінок (у багатьох азіатських країнах жінкам не можна працювати по релігійним правилам).

Віковий склад і тип країни по відтворенню населення взаємопов’язані.

Країни з першим типом відносять до «старих країнам», так як у них велика частка жителів похилого віку, і як наслідок низький рівень народжуваності, а значить і кількість жителів зменшиться.

Країни другого типу відрізняються зворотною тенденцією. Така картина характерна для слаборозвинених країн, де число дітей наближається до чисельності трудового населення, що тягне за собою економічні проблеми, але забезпечує високу народжуваність в майбутньому. У Кенії число дітей перевершує ЕАН.

У зв’язку із зростанням тривалості життя, населення Землі старіє, в той час як у багатьох регіонах рівень народжуваності знижується. У 1985 році середній вік людей був 23, 5 року, в 2000 – 26,5, до 2025 очікується 31,5 року. Таким чином, в майбутньому нас чекає подальше старіння і відповідні економічні проблеми.

Деякі країни, які характеризуються як країни другого етапу демографічного переходу, також відчувають економічні проблеми, в зв’язку зі збільшенням числа дітей, і збільшенням числа пенсіонерів. Працюючих людей недостатньо, щоб забезпечувати достатній рівень життя всього населення.

Регіони, що знаходяться на третьому етапі, також схильні до економічних проблем, через збільшення числа пенсіонерів, і збереження підвищеної народжуваності. Перехід країн в четвертий етап, стабілізують економіку країни.

Посилання на основну публікацію