Віковий і статевий склад населення світу

Особливості природного руху, як і міграції, визначають вікову і статеву структуру населення. Це важливі економіко-соціальні демографічні показники, які становлять, зокрема:

 • базу для прогнозування ходу відтворення населення;
 • його майбутньої чисельності та демографічної структури;
 • обчислення трудових ресурсів;
 • контингентів школярів і пенсіонерів і т. д.

Віковий склад населення

Найбільш важливий поділ людей за віком на три категорії:

 • виходячи з репродуктивних особливостей – до 15 років – покоління дітей, 15-49 років – покоління батьків, 50 років і старше – покоління прабатьків;
 • виходячи з здібностей людей різного віку і статі до трудової діяльності – населення у доробочому, робочому (працездатному) і післяробочому віці.

Вік – основний критерій здатності людини до праці. Трудові ресурси в різних країнах визначаються умовно по-різному. У нашій країні працездатний (робочий) вік для чоловіків 16-60 років, для жінок 16-55 років.

 • У США до працездатного населення відносять осіб з 16 років;
 • в Англії і Канаді – з 15 років;
 • в Мексиці і Португалії – з 12 років.

Пенсійний вік для чоловіків в більшості розвинених капіталістичних країн встановлений з 65 років, а в деяких слаборозвинених країнах він взагалі не визначений, тому що пенсійне забезпечення відсутнє. У міжнародній статистиці робочим населенням прийнято вважати людей у віці від 15 до 64 років, тобто зазвичай 55-65% всього населення. Крім того, в трудові ресурси включають працюючих підлітків (до 15 років) та осіб пенсійного віку.

Країни з першим типом відтворення населення, тобто з низькою народжуваністю і смертністю і з високою середньою тривалістю життя, відносяться до числа “старих націй”. Там висока частка людей у працездатному і літньому віці і низька частка дітей, що зумовлює низький рівень народжуваності і приросту населення в майбутньому.

У країнах з другим типом відтворення населення вище відсоток дітей і дуже мала частка осіб похилого віку. У багатьох слаборозвинених країнах число дітей наближається до чисельності працездатного населення, або навіть перевершує його (Кенія), що ставить перед суспільством ряд серйозних економічних проблем і одночасно зумовлює високу народжуваність, в майбутньому.

У зв’язку із зростанням середньої тривалості життя населення світу старіє. Так, середній вік жителів Землі в:

 • 1985 році був 23,4 роки;
 • в 2000 році, за оцінками ООН він складе 26,5 років;
 • до 2025 року – 31,2 роки.

Старіння населення змінює співвідношення людей у працездатному та пенсійному віці на користь останніх. Таким чином, в майбутньому перед суспільством будуть наростати соціально-економічні та етичні проблеми.

Статевий склад населення

Велике значення має також і статевий склад населення, тому що даних про співвідношенні чоловіків і жінок в цілому і в різних віках важливі для аналізу процесу відтворення населення.

Головними причинами, визначальними співвідношення статей у світі є:

 • перевищення чисельності чоловічого населення над жіночим при народженні (на 5-6%), а до старості спостерігається перевага жінок, але до 18-20 років співвідношення статей вирівнюється;
 • відмінності в середній тривалості життя чоловіків і жінок (в Україні жінки зараз живуть, в середньому, майже на 15 років довше, ніж чоловіки);
 • вплив воєн, що забирають переважно життя чоловіків (в основному цим пояснюється існуюча диспропорція статей в нашій країні);
 • міграції, у яких беруть участь в основному чоловіки;
 • характер економіки, висуваючи різний попит на чоловічу і жіночу працю.

В цілому, зараз чисельність чоловіків у світі на 20-30 млн. перевищує чисельність жінок.

Зміни та географічні відмінності

Спостерігаються великі відмінності в статевому складі в окремих регіонах світу. У країнах зарубіжної Європи і в СНД відзначається перевага жінок – це пояснюється впливом світових і локальних воєн і перевищенням середньої тривалості життя жінок. Особливо велика їх перевага в СНД (на 16,5 млн.), ФРН та Австрії.

У закордонній Азії майже повсюдно переважають чоловіки (особливо велике перевищення частки чоловічого населення спостерігається в Південній і Східній Азії, наприклад, у Китаї – на 31 млн. В Індії – на 24 млн.). Це пов’язано з низьким соціальним статусом жінки, ранніми шлюбами, частими пологами, постійною важкою працею. Виняток становлять лише:

 • Японія;
 • Індонезія;
 • М’янма;
 • Ємен;
 • Ізраїль;
 • Кіпр.

Для країн Африки, в цілому, характерна рівновага між чисельністю чоловіків і жінок, але в північній, арабсько-мусульманській частині материка спостерігається деяке переважання чоловіків, а в Східній Африці – жінок.

У Північній Америці, довгий час колишнім “магнітом” для масового припливу іммігрантів, чоловіче населення аж до середини XX століття переважало і лише зараз намітилась перевага зростання жіночого населення, особливо в літньому віці.

У Латинській Америці, як і в Африці, чисельність чоловіків і жінок приблизно дорівнює, хоча спостерігається незначна перевага жінок.

В Австралії довгий час переважало чоловіче населення у зв’язку з тим, що на материк був направлений масовий приплив іммігрантів, але з середини 70-х років спостерігається тенденція до перевищення чисельності жіночого населення над чоловічим.

Посилання на основну публікацію