Використання та охорона надр Землі

1. Як використовуються надра Землі в господарській діяльності людини?

Людина використовує надра Землі добуваючи корисні для себе мінерали, речовини – корисні копалини.

2. У чому проявляється негативний вплив людини на літосферу?

Людина в ході своєї діяльності порушує цілісність літосфери, витягує великі обсяги матеріалів, залишає величезні кар’єри і шахти, забруднює надра різними хімічними речовинами.

3. Чому необхідно розумно і дбайливо використовувати корисні копалини?

Більшість корисних копалин мають обмежені запаси, тобто вичерпними і відновлюються дуже повільно, тому безконтрольна видобуток і використання корисних копалин може призвести до їх зникнення.

4. Назвіть заходи щодо охорони надр.

Порушені землі окультурюють. Проводять рекультивацію. Обмежують видобуток корисних копалин.

5. Як відбувається окультурення відвалів, кар’єрів?

Відвали вирівнюють, засипають ґрунтом і висаджують дерева. Кар’єри засипають або затопляють водою, створюючи штучні водойми. Відходи відвалів гірських порід використовують для виробництва будівельних матеріалів.

Конкурс знавців: подумати над тим, який вплив надає видобуток калійних солей в районі Солігорська на природу і господарську діяльність людини. Запропонуйте заходи з охорони природи цієї території.

У районі Солігорська в результаті видобутку калійних солей утворилися величезні відвали – терикони. Вони мають величезну вагу, тому спостерігається просадка території. Ці гори відвалів лежать на відкритому повітрі. Дощі розмивають їх, в результаті чого відбувається забруднення підземних вод і засолення грунтів. Такі грунти вже не придатні для ведення сільського господарства. Води не підходять для пиття. Для вирішення цієї проблеми необхідно якимось чином переробляти або утилізувати відходи видобутку солей. Ними можна закладати старі шахти або використовувати в хімічній промисловості. Якщо у нас поки немає таких технологій, ці відвали можна продати в інші країни.

Посилання на основну публікацію