Використання мінеральних вод

Мінеральні води Західного Забайкалля входять до складу двох великих гідрогеологічних областей: Саяно-Байкальської азотних, кременистих гидротерм і Даурской холодних вуглекислих вод. Гідрогеологами встановлено, що різні типи мінеральних вод <прив’язані> до певних геотектонічним структурам, історія їх утворення головним чином пов’язана з новітньою тектонікою, а відмінності типів вод – зі складом гірських порід. З розломами земної кори пов’язано походження гарячих азотних терм. Це трещинние води, виходи яких на земну поверхню пов’язані з глибинними розломами, що відбуваються під час новітньої альпійської складчастості.
У гідрогеологічному відношенні центральна частина Західного Забайкалля відноситься до Даурской області холодних вуглекислих і радоново-вуглекислих вод переважно гидрокарбонатного кальцієвого складу і є районом поширення прісних холодних радонових вод. Вуглекислі джерела концентруються в основному в східній частині, даній території. Їх температура не перевищує 9оС і зазвичай дорівнює 2-3оС. Більшість радонових джерел приурочено до масивів гранітів, які характеризуються підвищеним вмістом радіоактивних елементів, а також до розламів, сформованим в мезозої і раніше.

Посилання на основну публікацію