1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Відтворення населення

Відтворення населення

Відтворення населення

Відтворення (природний рух) населення- сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту, яка забезпечує безперервне відновлення і зміну людських поколінь. Або: відтворення населення- це процес зміни покоління в результаті природного (приросту) руху.

Основні демографічні показники

Абсолютні показники:

природний приріст- різниця між кількістю народжень і смертей ;
механічний приріст- різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів.
відносні:

коефіцієнт народжуваності- відношення загального числа народжень у країні за рік до загальної чисельності населення країни, вимірюваної в тисячах (тобто кількість народжень на кожну тисячу жителів ;
коефіцієнт смертності- відношення загального числа померлих у країні за рік до чисельності населення країни, вимірюваної в тисячах (тобто кількість померлих на кожну тисячу жителів);
коефіцієнт природного приросту- різниця між коефіцієнтом народжуваності і коефіцієнтом смертності.
Ці коефіцієнти вимірюються в промиллях (‰), але можуть бути виміряні у відсотках (%), тобто розрахунки в цьому випадку ведуться на 100 жителів.

Відтворення населення
Відтворення населення

“Формула” відтворення- вид запису відносних демографічних показників: коефіцієнт народжуваності- коефіцієнт смертності = коефіцієнт природного приросту. Народжуваність, смертність, природний приріст населення- в основі своїй процеси біологічні. Але, тим не менш, вирішальний вплив на них чинять соціально- економічні умови життя людей, а також взаємини між ними в суспільстві і в сім’ї.

Рівень смертності залежить, насамперед, від матеріальних умов життя людей: харчування, санітарно-гігієнічних умов праці та побуту, від розвитку охорони здоров’я.

Рівень народжуваності також залежить від соціально- економічної структури суспільства, від умов життя людей. Але залежність ця набагато більш складна і суперечлива, що викликає багато суперечок в науці. Більшість вчених пов’язують зниження рівня народжуваності з зростанням міст і поширенням міського способу життя, що призводить до все більшого залучення жінок у виробничу і громадську діяльність, збільшення термінів навчання дітей і загального зростання “ціни дитину”. Розвинуте пенсійне забезпечення також призводить до зниження народжуваності, тому що роль дитини як ” ходячою пенсії” зводиться нанівець. Навпаки, сільський спосіб життя сприяє високій народжуваності, тому що у сільській місцевості дитина вже з 9-10 років- зайві трудові руки. У бідних країнах, де соціальна сфера розвинена погано, дитина- це основний годувальник престарілих батьків. Висока народжуваність характерна і для мусульманських країн, де традиції багатодітної сім’ю підтримуються релігією.

Дуже велике негативне вплив на відтворення населення надають війни, в першу чергу світові, які призводять до величезних людських втрат, як в результаті безпосередніх військових дій, так і внаслідок поширення голоду і хвороб, розриву сімейних зв’язків.

До підвищення смертності веде зростання таких несприятливих явищ як злочинність, виробничий травматизм, природні та техногенні катастрофи, нещасні випадки, погіршення якості навколишнього середовища.

ПОДІЛИТИСЯ: