1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Відтворення населення – коротко

Відтворення населення – коротко

Відтворення населення – в сучасних умовах виділяють два основних типи відтворення населення. Перший – раціональний тип. Для нього будуть характерні невисокі показники народжуваності, смертності, а також і природного приросту. Цей тип відтворення присутній в економічно розвинених країнах з більш високим рівнем життя і культури жителів: Європа, США, Канада, Росія й Австралія. У багатьох з них в даний час настав просте заміщення йдуть поколінь, а в деяких (ФРН, Угорщина, Болгарія, Хорватія, Естонії, Латвія, Росія) спостерігається навіть природний спад населення.

Другий тип відтворення населення (розширений) – відрізняється високими і гранично високими показниками народжуваності та природного приросту і відносно низькими показниками смертності. Він властивий, для країн, що розвиваються. Кілька десятиліть тому цей тип відтворення називали перехідним на відміну від традиційного, де високий рівень народжуваності та смертності поєднується з низькою середньою тривалістю життя. Досягнення сучасної медицини, боротьба з епідеміями привели до різкого скорочення в цих країнах дитячої смертності, причому народжуваність залишається традиційно високою. Зараз характерно, що найвищий рівень народжуваності та природного приросту типовий для найвідсталіших аграрних країн, зокрема для країн Африки та Азії. Таке явище, як швидке зростання населення в країнах другого типу відтворення з середини XX в. отримав назву демографічного вибуху.

Ця ситуація вже кілька десятиліть зберігається в більшості країн, що розвиваються. На них (разом з Китаєм) припадає в сучасному світі майже 4/5 всього населення планети і 85 млн його абсолютного річного приросту. Кількість дітей, що припадають на 1 жінку, на початку 90-х р XX в. склало для цієї групи країн, в середньому 3,7, а для країн Африки навіть 5,1.

ПОДІЛИТИСЯ: