1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Відомості, необхідні для проведення експертизи

Відомості, необхідні для проведення експертизи

Експертиза здійснюється в результаті аналізу проектів, що включають в себе певні відомості.

Для проведення експертизи експертом або групою експертів на певному об’єкті або інженерній споруді необхідно подати такі матеріали:

1. Фізико-географічні відомості про територію, на якій розташований об’єкт або інженерна споруда. Вони включають в себе: географічне положення території об’єкта або інженерної споруди; геологічна будова, т. е. поширення на даній території гірських порід; характер земної поверхні, розташування основних видів рельєфу; підземні води, їх рівень і засоленість; поверхневі води (річки, озера, болота), їх водорасход, обсяг, ступінь мінералізації, ступінь засолення; рослинний покрив і його види, тваринний світ, основні види ландшафтів.

2. Економіко-географічні відомості про територію, на якій розташований об’єкт або інженерна споруда. Вони включають в себе: економіко-географічне положення території, тобто віддаленість або наближеність до великих транспортних магістралей, економічно розвинутих регіонів і регіонам; чисельність і розміщення населення на даній території; природні ресурси території та ступінь їх використання; промислове підприємство; сільське господарство, пасовища, зрошувані землі, головні рослинницькі культури і галузі тваринництва; транспорт, паливно-енергетичне забезпечення, водопостачання території.

3. Екологічні відомості про територію включають в себе: джерела, що забруднюють навколишнє середовище; природні джерела (вітер, зсуви, землетруси, селі, повені тощо); штучні фактори (заводи, фабрики, підприємства комунального господарства, добрива та пестициди, що застосовуються в сільському господарстві); викиди в атмосферу; ступінь забрудненості води; зміни грунту, рослинного і тваринного світу; здоров’я населення, поширені захворювання і причини їх виникнення.

4. Відомості про об’єкт або спорудженні включають в себе: площа об’єкта або споруди, висоту, глибину, складові частини, терміни будівництва, діяльність, продукцію, сировину. Наприклад, якщо об’єктом є родовище корисних копалин, то подаються такі відомості: вид корисних копалин, запаси, площа, глибина, спосіб видобутку (відкритий або закритий); обсяг відходів і займана ними площа, розташування допоміжних споруд, річна продуктивність шахти (млн т); терміни функціонування шахти (50, 100 років і т.д.).

На основі аналізу вищевказаних матеріалів експертами дається висновок про доцільність або ж, навпаки, про недоцільність будівництва даного об’єкта або споруди.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Сонце: цікаві факти