Видобуток корисних копалин

Видобуток корисний копалин являє собою процес, який передбачає вилучення твердих, рідких, газоподібних мінеральних утворень із земної кори різними способами для подальшої обробки і переробки. Тверді корисні копалини можуть добуватися відкритим або підземним способами. Видобуток корисних копалин включає в себе також процес транспортування видобутої сировини від вибою до місця переробки.

Торф у свою чергу видобувається з поверхні за допомогою механізованих виробничих процесів. Видобуток рідких корисних копалин, а також природного газу ведеться за допомогою буріння відповідних свердловин. Досить поширеною на сьогоднішній день є видобуток корисних копалин з дна моря, чому сприяє розвиток сучасної техніки.

Видобуток корисних копалин – це спеціалізація, яка сягає своїм корінням глибоко в минуле. Ще в давні часи люди навчилися видобувати корисні копалини, які використовували в різних цілях. Одним з перших корисних копалин, які навчився видобувати осіб, було золото. Золото добували ще 5 тисяч років тому.

На сьогоднішній день видобуток корисних копалин є пріоритетною сферою діяльності. Сьогодні світовим господарством використовується понад 200 видів корисних копалин різного типу. Мінеральна сировина використовується в самих різних галузях промисловості.

Сьогодні кожна держава прагнути забезпечити себе наявністю тих або інших корисних копалин. Тому в багатьох країнах ведуться роботи з пошуку та видобутку корисних копалин. Існує спеціальний термін, що визначає забезпеченість держави тим чи іншим кількістю корисних копалин – «кратність», який передбачає цифрове співвідношення загальних обсягів до тих, які видобуваються протягом року. З допомогою кратності визначають, протягом якого часу корисні копалини зможуть забезпечувати країну, в якій видобуваються.

Корисні копалини – це не нескінченне сировину, і по закінченні визначеного терміну те або інше родовище спорожніє. Оскільки видобуток корисних копалин ведеться вже протягом багатьох сотень і навіть тисяч років, у світовому співтоваристві все частіше піднімають питання виснаження запасів сировини. Провідні вчені працюють над створенням альтернативних джерел.

Посилання на основну публікацію