Види впливу на атмосферу

Потрібно відзначити, що в розвинених державах вплив на атмосферу регулюється на законодавчому рівні. Наприклад В Російської Федерації є закон «Про охорону навколишнього природного середовища (ст.28)» який передбачає, що нормативи гранично вирішуваних рівнів (ПДУ) вібрацій, шуму, магнітних полів та інших впливів на атмосферу, що забезпечує збереження здоров’я людей і інших живих організмів , природне середовище.

Атмосферне повітря – природна суміш газів, що знаходиться за межами виробничих або житлових приміщень. Забруднення повітря – виникнення або привнесення в нього нових шкідливих фізичних, хімічних, біологічних агентів. За масштабами забруднення повітря він може бути:

  • місцевим – підвищення вмісту речовин на маленьких територіях (місто, район і тд)
  • Регіональним – на середніх територіях (області і тд)

Глобальним – зміна стосуються всієї атмосфери Землі

Також можна класифікувати викиди шкідливих речовин за такими ознаками:

  • Газоподібні (діоксид сірки, оксид, вуглець і тд)
  • Тверді (метали, пил, сажа і тд)
  • рідкі (кислоти, розчини солей і тд)

електромагнітне забруднення

Вплив на атмосферу можна поділити на дві категорії – природне і антропогенний. Антропогенний вплив виражається майже в будь-якій діяльності людини. Людство погано піклується про екологію Землі в цілому. Склад атмосфери за оцінками вчених проходить цикл повного обміну (перемішування) речовинами протягом 50 тис. Років.

Природне вплив на атмосферу

До природного впливу (забруднення) атмосфери відносять: вулканізм, грунтові процеси, поверхня морів, океанів, пилові бурі, лісові пожежі та ін., А для оксидів азоту крім того – грозові розряди. В рамках планети Земля вони займають малу частину впливу на атмосферу в порівнянні з антропогенним.

Шумове забруднення також дуже мало в порівнянні з антропогенним шумовим забрудненням. Не можна зіставити шуми вулканів, землетрусів до шумів літаків, машин та іншої техніки. Потрібно відзначити що всі види забруднення атмосфери відбуваються в нижніх шарах атмосфери, так як в вищих шарах дуже розріджений повітря.

Електромагнітне випромінювання Землі природне. Воно не забруднює навколишнє середовище. Завдяки такому випромінюванню багато тварин орієнтуються по ньому. Людина ж створив електрику, яке на сьогодні знаходиться майже в кожному будинку людини. Природно воно випромінює і впливає на живі організми.

Антропогенний вплив на атмосферу

Статистику, цифри та інші показники антропогенного впливу на атмосферу можна почитати в статті основні джерела забруднюючих викид в атмосферу. Тут ми розглянемо більш конкретні приклади. Потрібно відзначити, що саме антропогенний вплив на атмосферу переважає над природним.

У зв’язку з сильним забрудненням атмосфери в різних куточках Землі, виникають нові хвороби пов’язані з тими чи іншими речовинами знаходяться в повітрі.

Вплив на повітря при підготовці майданчика і буріння свердловин

Головні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря реалізується в період побудови. Однак це разові викиди. При проведенні робіт такого роду діяльності реалізується забруднення у вигляді:

  • викиди забруднюючих речовин з вихлопними газами двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки
  • викид забруднюючих речовин при заправці будівельної техніки
  • перевантаження сипучих матеріалів (пісок, грунт і тд)

У великих містах з-за поганого обміну повітря нагромаджується важкі метали в повітрі, в слідстві чого відбуваються часті тумани.

На сьогодні існують цілі організації які проводять Оцінку рівня забруднення атмосфери і можуть передбачити наслідки. Тому потрібно приділяти велике значення атмосфери так як можна переступити межу неповернення забруднення.

Посилання на основну публікацію