1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Види природокористування

Види природокористування

Загальна природокористування

Залежно від того, яким чином відбувається вплив на природні ресурси, виділяється загальне та спеціальне природокористування.

Право на загальне природокористування є у кожної людини з моменту народження, тому що воно є загальнодоступним, в силу природних і невід’ємних прав громадян

Загальна природокористування не пов’язане з добуванням вигоди і не вимагає спеціального дозволу, ліцензії, договору.

Але, тим не менш, законодавство встановлює якісь межі і обмеження загального природокористування.

У земельному законодавстві не передбачається право загального землекористування. Своє право громадяни реалізують через ділянки загального користування:

  • площі,
  • вулиці,
  • проїзди,
  • сквери,
  • набережні,
  • автомобільні дороги,
  • пляжі.

На землях поселень є рекреаційні зони для туризму і відпочинку громадян.

Цивільний кодекс України передбачає право громадян перебувати на дільницях загального користування без будь-яких дозволів.

Загальне водокористування закріплено в Водному кодексі України – до об’єктів водного користування відносяться загальнодоступні водні об’єкти.

Громадяни мають право користуватися водними об’єктами безкоштовно для особистих і побутових потреб.

На водних об’єктах загального користування забороняється паркан водних ресурсів для питного і господарського водопостачання, купання маломірних суден та інших технічних засобів.

Право загального користування ресурсами надр дозволяє власникам земельних ділянок без дозволу здійснювати видобуток загальнопоширених корисних копалин, будівництво підземних споруд для своїх потреб, колодязів та свердловин на перший водоносний горизонт, без використання вибухових робіт.

У лісовому законодавстві теж встановлено право загального користування – це право безстрокового користування, обмеженого користування, право оренди та право безоплатного термінового користування лісовими ділянками.

Виникає і припиняється це право на підставах, передбачених цивільним законодавством.

Спеціальним є таке природокористування, здійснення якого дозволяється компетентними державними органами і пов’язано воно з задоволенням економічних інтересів суспільства.

Спеціальне природокористування має дві форми – комплексне природокористування і власне спеціальне природокористування.

Комплексне природокористування означає одночасне використання декількох природних ресурсів. При цьому екологічна ситуація в регіоні повинна обов’язково враховуватися.

Здійснюється комплексне природокористування для того, щоб раціонально використовувати природні ресурси території і звести до мінімуму негативний вплив на середовище.

Поняття спеціальне природокористування в земельному законодавстві відсутня, але, незважаючи на це, основна частина випадків землекористування є спеціальної.

Винятком тут є випадки користування землями загального призначення, встановлені законодавством.

Надання земельних ділянок у користування відбувається або на підставі акта, або договору.

Спеціальне водокористування – це використання водних об’єктів, де застосовуються споруди, пристрої і технічні засоби. Здійснення цієї дії можливо тільки при наявності ліцензії на водокористування. Винятком тут є використання водних об’єктів для плавання на маломірних плавзасобах.

Існує особливий перелік, де визначаються види спеціального водокористування.

Право на підприємницьку діяльність набувають юридичні особи та громадяни інших держав з того моменту, як отримана ліцензія на користування надрами.

Федеральний закон «Про тваринний світ» в ст. 33 передбачає право спеціального користування об’єктами тваринного світу. На підставі відповідної ліцензії об’єкти тваринного світу можуть надаватися юридичним особам, включаючи іноземців та осіб без громадянства в довгострокове користування.

Ліцензії видаються органами державної влади федерального або регіонального рівня.

На підставі ліцензії це право надаються громадянам, включаючи іноземців та осіб без громадянства, як правило, строком на один сезон на підставі іменний разової ліцензії.

У лісовому законі відображено право спеціального лісокористування, де говориться, що лісові ресурси надаються в користування на правах оренди, безоплатного користування, як окремим громадянам, так і юридичним особам. Підставою користування лісовими ресурсами є укладений договір, ліцензія.

Комплексне використання природних ресурсів

Ще А.Є. Ферсман вважав, що ідея використання природних ресурсів в комплексі носить економічний характер і є ідеєю майбутнього.

Сенс її полягає в тому, щоб захистити природні багатства від варварського марнування, і зберегти природні запаси на майбутнє.

Великі можливості не тільки комплексного, але і повного використання природних ресурсів, є в технологічних схемах переробки апатітонефелінових руд.

Апатітонефеліновие руди флотируются на апатит і нефелин. Нефелінові руди переробляються на металургійних, хімічних, цементних комбінатах.

Руда переробляється в кінцевий продукт не повністю, а приблизно на 65%. Якщо застосувати більш повне використання, тобто витягти ще титаномагнієвий концентрат, то показник може скласти 96%.

У відходи при виробництві глинозему, соди, поташу, надходить сієніт шлам, на відвали якого припадають млн. Тонн. Але, його можна використовувати у виробництві таких товарів, як портландцемент, вогнетривів, бетону, скла, ситалів і ін.

При переробці апатитового концентрату отримують фосфорну кислоту і її солі, добрива, фтористі солі, рідкісні та рідкоземельні метали, цемент, гіпс. В даному випадку реалізується 90% фосфору і 50% фтору.

Кожна перероблена тонна окису фосфору дає 4 тонни фосфогіпсу. У відходи солей фтору надходить до 50%.

Близько 25% цінних елементів можуть дати мідні руди при повному витяганні, а поки ступінь вилучення становить менше 50%.

При комплексному використанні природних ресурсів можна організувати повторне виробництво виробів за схемою сировина-продукт-сировину.

Дана схема означає, що із закінченням терміну служби виробу повинен бути забезпечений не тільки ремонт і відновлення, а й переклад в початкове сировину, з метою виробництва іншого продукту.

При комплексному використанні сировини йде економія самого сировини і витраченої на його переробку енергії.

ПОДІЛИТИСЯ: